Foto: Åsa Anesäter

Svenska Tecknare pekar på avgörande åtgärder för ökad social trygghet för yrkesutövare på bild- och formområdet

Cirka 95 % av Svenska Tecknares medlemmar är egenföretagare och det är frågor som är knutna till detta som Svenska Tecknare särskilt betonar i sitt svar på remissen med socialförsäkringsutredningens slutbetänkande.

I fredags lämnade KLYS in sitt yttrande i den för bild- och formområdets yrkesgrupper viktiga socialförsäkringsutredningen. Svenska Tecknare står bakom detta yttrande men har gemensamt med KRO/KIF (Konstnärernas Riksförbund/Konsthantverkare och Industriformgivare) och SFF (Svenska Fotografers förbund) lämnat in ett eget yttrande med viktiga kompletteringar som är avgörande för just yrkesgrupper på bild- och formområdet där ca 8 av 10 är egenföretagare.
 


Svenska Tecknare välkomnar liksom KLYS utredningens huvudförslag, som kommer att öka möjligheterna för alla de kulturskapare som har tillfälliga och korta uppdrag och anställningar att kvalificera sig för ersättning.
 


– Systemet kring SGI (sjukpenninggrundande inkomst) baseras på traditionell anställning där man får ungefär samma lön varje månad. Så ser inte vår verklighet som egenföretagare ut, och vi anser att man därför måste följa upp med en särskild utredning som tar höjd för vår inkomstbild och våra speciella förutsättningar, säger Karin Ahlin, ordförande i Svenska Tecknare.

Det är också nödvändigt att se över hur Försäkringskassans kunskap och förståelse för yrkesverksamma kulturskapare kan stärkas. Detta är något som Arbetsförmedlingen visat fungerar bra, genom Arbetsförmedlingen Kultur Media som har extra kunskap och förståelse för våra yrkesgruppers situation. 
 

I sitt remissvar vill bildorganisationerna också trycka på behovet av att undersöka hur modeller likt alliansmodellen, även kan skapas för egenföretagare inom bild- och formområdet. Alliansmodellen är ett system som fungerar bra för musiker, skådespelare och dansare som ofta är anställda under sina projekt på exempelvis institutioner.

– Det känns positivt att man med denna remiss tar tag i dessa frågor för att skapa en mer skälig arbetssituation, men man får inte stanna efter detta första steg – fler krafttag behövs för att komma i mål, säger Karin Ahlin. 
 


Intresseföreningarna inom bild-och form anger alltså i sitt remissyttrande en rad förslag på prioriteringar på området samt förslag på områden för fortsatt utredning för att se till att förbättra trygghetssystemet  för de kulturskapare som är egenföretagare.

Läs
remissyttrandet från Svenska Tecknare, KRO/KIF och SFF förbund i sin helhet.

Kontakt:
Karin Ahlin, ordförande i Svenska Tecknare
e-post: karin@svenskatecknare.se
tel: 073-933 96 29

Om Svenska Tecknare
Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Föreningen bildades 1955 och firar i år 60 år.

Bild: Sara Granér

Bild: Sara Granér

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.