Arvoden och juridik

En viktig del av vår verksamhet är vår rådgivning till medlemmarna. Sedan länge har vi erbjudit rådgivning i juridik och arvoden. Det har varit en uppskattad förmån och det är tack vare medlemmarna som hör av sig till oss med sina frågor som vi vet så mycket om branschen.

ASA_svvit_liten_fyrkantig
Åsa Anesäter, jurist
asa@svenskatecknare.se

Emma Jarl
Emma Jarl, jurist
emma@svenskatecknare.se

En del frågor kan du få svar på redan här på vår hemsida, se menyn till vänster för att navigera rätt.
Telefon: 08-556 029 10 (telefontid från 10 juni 2013: må och ons 13-16, tis, tors och fre 9-12)

E-post: info@svenskatecknare.se
Fax: 08- 556 029 19

En hörnsten i vår verksamhet är vår rådgivning. Vi hjälper våra medlemmar med juridik- och arvodesfrågor. Genom att vi gemensamt sätter upp och följer riktlinjer för vad som är skälig ersättning stärker vi yrkesrollen och ser till att yrket inte urholkas. Ibland kan det vara knivigt att veta vad som är en rimlig ersättning, då kan du vända till oss.

Hur den utvecklar sig, de nya arvodesnivåer och de kniviga juridiska frågorna är sådant vi vet eftersom ni talar om det förr oss. Tveka därför aldrig att höra av dig med din fråga. Det är så vi hjälper varandra.

Under Juridik och arvoden hittar du:

  • Arvodesrekommendationer
  • Olika mallar, t.ex. avtalsmallar, som du kan använda i ditt arbete
  • Juridiska frågor, bland annat om upphovsrätt
  • Frågor om företagande såsom deklaration, moms och traktamenten (Skatt i menyn till vänster)
  • Leveransvillkor och regler

På vänster sida navigerar du mellan de olika delarna. En del av dessa sidor och dokument är bara tillgängliga för våra medlemmar