Illustration: Tyra von Zweigbergk

Fråga juristen: Din upphovsrätt på Facebook

 

Fråga: Vad händer när jag lägger ut mina bilder på Facebook? Jag har hört att Facebook får min upphovsrätt då, är det sant?

SVAR: Ja och nej.

Upphovsrätten består av två delar, en ideell och en ekonomisk. De ideella rättigheterna kan inte avtalas bort utan endast efterges ”såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket”. De ideella rättigheterna du har som upphovsman ligger således kvar hos dig även i avtalet med Facebook. Även den ekonomiska delen av upphovsrätten ligger kvar hos dig men du ger bort en icke-exklusiv licens till Facebook att förfoga över allt material du lägger upp på kontot. Utöver detta får Facebook rätt att överlåta dina bilder vidare till tredje part samt rätten att underlicensiera ditt material hur de vill. Dessa rättigheter gäller i hela världen och du har inte rätt till ersättning för detta. När du avslutar ditt konto upphör licensavtalet och därmed Facebooks rättigheter till ditt material. Här finns dock ett viktigt undantag, om du har delat ditt material med andra och dessa andra inte tagit bort det från Facebook så har Facebook alla ovan nämnda rättigheter kvar till ditt material.

Exempel: Om du lägger upp en illustration på Facebook så har de rätt att sälja den vidare till ett företag som i sin tur har rätt att använda den i sin verksamhet. Företaget har samma rätt till illustrationen som Facebook, dvs icke-exklusiva rättigheter.

Du är ansvarig för att det material du lägger upp på Facebook är rättighetsklarerat. Om du lägger upp någon annans material utan tillstånd gör du dig skyldig till ett upphovsrättsintrång och kan i och med detta bli ersättningsskyldig.

Myspace och Youtube bland andra har liknande rättighetsupplåtelser i sina avtal. Detta kan vara bra att ha i åtanke när du lägger upp bilder.

Texten publicerades i Tecknaren #1 2011

Text:
Åsa Anesäter

Bild:
Tyra von Zweibergk

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.