Bli medlem

Våra medlemmar är yrkesverksamma eller studerande illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Som yrkesverksam eller studerande inom området är du välkommen att söka medlemskap i Svenska Tecknare.

Avgiftsfritt medlemskap hela 2021
För att bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenser pandemin ger för Svenska Tecknares yrkesgrupper är avgiften för medlemsskap, enligt årsmötesbeslut, fastställd till 0 kr för 2021! ⁠Ordinarie medlemsavgiften är 1800 kr per år.

Som medlem får du:

 • Juridisk rådgivning – förhandlingar och avtal
 • Arvodesrådgivning
 • Mallar för offerter och avtal
 • Kompetensutveckling – kurser, workshops, samtal och nätverkande
 • Prenumeration på tidningen Tecknaren
 • Rabatt på medlemskap i Illustratörcentrum
 • Ansöka om Svenska Tecknares vistelsestipendium i Kavalla (Grekland) och Grez-sur-Loing (Paris)
 • Rabatter i utvalda butiker

Förmånliga samarbeten
Genom ditt medlemskap i Svenska Tecknare får du även tillgång till förmånliga avtal som vi har tecknat med olika samarbetspartners. Det gäller försäkringar, juridisk konsultation och inkassotjänst samt trygghetspaket för pension, sparande och gruppförsäkring.

Läs mer om alla våra medlemsförmåner

Svenska Tecknare arbetar även med att:

 • Stärka upphovsrätten.
 • Driva frågor inom kultur- och näringspolitik.
 • Bygga samarbeten med andra konstnärsorganisationer.
 • Förbättra trygghetssystemen för frilansare.
 • Verkar som remissinstans för lagförslag och regeländringar.
 • Utveckla och stärka nätverket mellan medlemmarna.
 • Opinionsbildning

Ansökningprocessen

När du skickat in en komplett ansökan till Svenska Tecknare ska din ansökan enligt föreningens stadgar godkännas av en invalsnämnd. De består av tre medlemmar valda av föreningens styrelse. Nämnden ses lite drygt varannan månad och går igenom de ansökningar som kommit in.

Medlemskrav
För att bli medlem behöver du visa att du är yrkesverksam och kunna visa upp följande:

 • minst tre uppdrag som gjorts under de tre senaste åren,
 • med tillhörande fakturor, filmstödsbeslut, stipendium (eller motsvarande) eller anställningsbevis. I de fall fakturorna/underlagen innehåller personuppgifter så som namn, telefonnummer, e-post till andra än dig själv ber vi dig stryka över dessa innan du skickar in.

Arbetsprover
Sammanställ din ansökan med dina bilder med tillhörande fakturor i en och samma PDF. I PDF:en beskriver du även dina uppdrag. Sortera på så sätt att varje uppdrag presenteras var för sig, med text, bild och faktura/underlag efter varandra:

 1. Kort beskrivning av uppdraget
 2. Bild på uppdraget. Om ditt uppdrag är en rörlig bild/animation tar du en stillbild samt länkar direkt till bilden/animationen (länka EJ till Dropbox, Google Drive eller liknande)
 3. Faktura/avtal/anställningsbevis eller liknande som tillhör arbetsproverna

Eftersom det kan ta tid att komma igång i yrkeslivet efter examen kan du även söka ordinarie medlemskap på enbart studiemeriter upp till tre år efter avslutad utbildning. Bifoga i så fall ditt studieintyg/examensbevis.
Läs mer om våra medlemskrav

Inval 2021
Period 1, sista ansökningsdag: 8 februari
Period 2, sista ansökningsdag: 12 april
Period 3, sista ansökningsdag: 14 juni
Period 4, sista ansökningsdag: 30 augusti
Period 5, sista ansökningsdag: 11 oktober
Period 6, sista ansökningsdag: 13 december
Efter nämndens möten och godkännande får du som sökande en faktura för medlemsskapet och när den är betald och noterad hos oss är du formellt medlem i Svenska Tecknare. Beslut om medlemskap meddelas normalt inom två veckor efter avslutad invalsperiod.

1. Medlemsinformation

ÅTERINTRÄDE?

Ex. kommunikation, HDK
Om du är yrkesverksam, beskriv kort din verksamhet.

2. Medlemsavgift (0 kr 2021)

Under 2021 är medlemskapet avgiftsfritt med anledning av pandemins ekonomiska konsekvenser för föreningens yrkesgrupper. Ordinarie medlemsavgift är 1800 kr per år, varav en serviceavgift på 1548 kr inklusive moms är avdragsgill i deklarationen.

3. Intresseområden

Ange dina intresseområden (frivilligt)

4. Arbetsprover / arbetsmeriter

Här bifogar du dina arbetsprover i form av minst tre olika uppdrag, alla gjorda under de senaste tre året, tillsammans med tillhörande fakturor/avtal/anställningsbevis/filmstödsbeslut eller liknande. Är du student/nyligen tagit examen bifogar du här ditt studieintyg/examensbevis. Arbetsproverna bedöms inte kvalitativt utan är till för att visa på din yrkesverksamhet.

Sammanställ din ansökan med dina bilder, beskrivning och tillhörande fakturor i en och samma PDF. Se instruktioner av arbetsprover längre upp på sidan.

Bifoga arbetsprover / arbetsmeriter:

4. Studieintyg

Bifoga studieintyg:

Max 10MB

5. Godkännande