Foto: Jenny Gustafsson

Bli medlem

Välkommen med din ansökan om medlemskap i Svenska Tecknare! Våra medlemmar är yrkesverksamma eller studerande illustratörer, grafiska formgivare, animatörer, speldesigner och serietecknare. Läs mer om våra medlemskriterier.

Som medlem får du bland annat:

 • Juridisk rådgivning med våra förbundsjurister.
 • Arvodesrådgivning med branschkunnig.
 • Mallar för avtal och offerter samt tillgång till föreningens olika ramavtal.
 • Prenumeration på tidningen Tecknaren.
 • Halva priset på hela vårt kursutbud, speciellt framtaget för yrkesverksamma visuella kreatörer.
 • Rabatt på medlemskap i vår systerorganisation Illustratörcentrum.
 • Ansöka om Svenska Tecknares vistelsestipendier.
 • Kompetensutveckling – kurser, workshops, samtal och nätverkande.
 • Förmånliga avtal för juridisk konsultation, inkassotjänst samt trygghetspaket för pension, sparande och gruppförsäkring.
 • Genom medlemskap i Svenska Tecknare stärker du även branschens gemensamma röst och ger föreningen större möjlighet att påverka och opinionsbilda i frågor som rör bild- och formskapare.

Läs mer om alla våra medlemsförmåner.

Ansökningsprocessen

Efter komplett inskickad ansökan till Svenska Tecknare ska din ansökan, enligt föreningens stadgar, godkännas av en invalsnämnd bestående av tre medlemmar valda av föreningens styrelse. Inval görs vid 6 tillfällen per år och beslut om medlemskap meddelas normalt inom tre veckor efter avslutad invalsperiod. Vid godkännande skickas en faktura för årsavgiften och när den är betald och noterad hos oss är du formellt medlem i Svenska Tecknare.

Invalsperioder 2023
Sista anmälningsdag: 6 februari, 10 april, 12 juni, 28 augusti, 9 oktober och 11 december.

Arbetsprover
För att bli medlem behöver du visa att du är professionellt yrkesverksam med visuellt skapande som huvudsaklig sysselsättning. Du kan bli medlem om du studerar eller har en examen från en godkänd utbildning, är anställd eller genom arbetsprover och fakturor kan visa att du är yrkesverksam inom visuell design och illustration. Observera att uppdrag från privatpersoner ej beaktas. Syftet med arbetsproverna är att visa att du i huvudsak arbetar inom fältet för bild- och formskapande.

Det är vår invalsnämnd som fattar beslut om inträde i föreningen. Bedömningen görs utifrån en helhetsbedömning av din ansökan.

Är du fortfarande student? Läs mer om medlemskapet för studenter. 

Välkommen med din ansökan!

Medlemsinformation

Jag är verksam som visuell kreatör med inriktning som (fler val möjliga):

Medlemsavgift

Hur vill du betala din medlemsavgift?
Läs mer om medlemsavgiften (nytt fönster)

Medlemskap

Om du inte har en examen från en utbildning inom Svenska Tecknares fält, är student eller är anställd behöver du fylla i nedanstående.

Arbetsprover / arbetsmeriter

Ladda upp ditt anställningsavtal, bilder på fem arbetsprover tillsammans med en beskrivning av din roll. Sammanställ i en och samma PDF.

Bifoga arbetsprover och anställningsavtal:

Du som inte har en examen från en godkänd utbildning, är student eller är anställd behöver bifoga nedanstående intyg/arbetsprover, för att vi ska kunna bedöma om du är yrkesverksam.

 • – Beskrivning av din verksamhet.
 • – Bilder på fem uppdrag utförda under de senaste tre åren med tillhörande fakturor eller motsvarande bevis på att det är ett professionellt uppdrag.
 • – För varje uppdrag behöver nedanstående framgå:
  •    – Vem var beställare?
  •    – Vilken var din roll i arbetet?
 • – OBS! Uppdrag från privatpersoner beaktas ej.

Sammanställ din ansökan med beskrivning av din verksamhet, bilder och beskrivning av uppdragen med tillhörande fakturor i en och samma PDF.

Bifoga arbetsprover / arbetsmeriter:

Studieintyg

Ladda upp ditt examensbevis eller ditt studieintyg om du har examen från en godkänd utbildning.

Bifoga examensbevis eller studieintyg:

Max 10MB

Godkännande