Bli medlem

Välkommen med din ansökan som medlem i Svenska Tecknare!  Våra medlemmar är yrkesverksamma eller studerande illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Läs mer om våra medlemskriterier.

Som medlem får du bland annat:

  • Juridisk rådgivning
  • Arvodesrådgivning
  • Mallar för offerter och avtal
  • Kompetensutveckling – kurser, workshops, samtal och nätverkande
  • Prenumeration på tidningen Tecknaren
  • Rabatt på medlemskap i Illustratörcentrum
  • Ansöka om Svenska Tecknares vistelsestipendium i Kavalla och Grez-sur-Loing
  • Förmånliga avtal för juridisk konsultation, inkassotjänst samt trygghetspaket för pension, sparande och gruppförsäkring

Läs mer om alla våra medlemsförmåner.

Ansökningprocessen

Efter komplett inskickad ansökan till Svenska Tecknare ska din ansökan, enligt föreningens stadgar, godkännas av en invalsnämnd bestående av tre medlemmar valda av föreningens styrelse. Inval görs vid 6 tillfällen per år och beslut om medlemskap meddelas normalt inom tre veckor efter avslutad invalsperiod. Vid godkännande skickas en faktura för årsavgiften och när den är betald och noterad hos oss är du formellt medlem i Svenska Tecknare. Under 2021 är avgiften gratis.

Invalsperioder 2021
Sista anmälningsdag: 8 februari, 12 april, 14 juni, 30 augusti, 11 oktober och 13 december.

Arbetsprover
För att bli medlem behöver du visa att du är yrkesverksam och kunna visa upp följande:

  • minst tre uppdrag som gjorts under de tre senaste åren,
  • med tillhörande fakturor, filmstödsbeslut, stipendium (eller motsvarande) eller anställningsbevis (Bifogar du anställningsbevis måste du specificera vilka arbetsuppgifter du haft). I de fall fakturorna/underlagen innehåller personuppgifter så som namn, telefonnummer, e-post till andra än dig själv ber vi dig stryka över dessa innan du skickar in.

Sammanställ din ansökan med dina bilder med tillhörande fakturor i en och samma PDF. I PDF:en beskriver du även dina uppdrag.

Eftersom det kan ta tid att komma igång i yrkeslivet efter examen kan du även söka ordinarie medlemskap på enbart studiemeriter upp till tre år efter avslutad utbildning. Bifoga i så fall ditt studieintyg/examensbevis istället för arbetsprover.

Är du fortfarande student? Läs mer om medlemskapet för studenter. 

Välkommen med din ansökan!

1. Medlemsinformation

ÅTERINTRÄDE?

Ex. kommunikation, HDK
Om du är yrkesverksam, beskriv kort din verksamhet.

2. Medlemsavgift (0 kr 2021)

Under 2021 är medlemskapet avgiftsfritt med anledning av pandemins ekonomiska konsekvenser för föreningens yrkesgrupper. Ordinarie medlemsavgift är 1800 kr per år, varav en serviceavgift på 1548 kr inklusive moms är avdragsgill i deklarationen.

3. Intresseområden

Ange dina intresseområden (frivilligt)

4. Arbetsprover / arbetsmeriter

Här bifogar du dina arbetsprover i form av minst tre olika uppdrag, alla gjorda under de senaste tre åren, tillsammans med tillhörande fakturor/avtal/anställningsbevis/filmstödsbeslut eller liknande. Bifogar du anställningsbevis måste du specificera vilka arbetsuppgifter du haft.

I de fall fakturorna/underlagen innehåller personuppgifter till andra än dig själv ber vi dig stryka över dessa innan du skickar in

Är du student eller tagit examen inom de tre senaste åren bifogar du här ditt studieintyg/examensbevis istället för arbetsprover.

Sammanställ din ansökan med dina bilder och tillhörande fakturor i en och samma PDF. I PDF:en beskriver du även dina uppdrag.

Bifoga arbetsprover / arbetsmeriter:

4. Studieintyg

Bifoga studieintyg:

Max 10MB

5. Godkännande