Foto: Jenny Gustafsson

Bli medlem

Våra medlemmar är yrkesverksamma eller studerande illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Som yrkesverksam eller studerande inom området är du välkommen att söka medlemskap i Svenska Tecknare.

Läs mer om våra medlemskrav

Som medlem får du:

  • Kompetensutveckling, inspiration och nätverkande
  • Hjälp med förhandlingar, avtal och arvoden
  • Rabatter i utvalda butiker och Tidningen Tecknaren
  • Förmånliga samarbeten såsom Prisvärda försäkringar, Fri konsultation med advokat m.m.
    Läs mer om alla våra medlemsförmåner

Ansökningprocessen

När du skickat in en komplett ansökan till Svenska Tecknare ska din ansökan enligt föreningens stadgar godkännas av en invalsnämnd. De består av tre medlemmar valda av föreningens styrelse. Nämnden ses lite drygt varannan månad och går igenom de ansökningar som kommit in.

Invalsmötesdatum för 2018
7 februari
11 april
13 juni
22 augusti
10 oktober
5 december

Efter nämndens möten och godkännande får du som sökande en faktura för medlemsskapet och när den är betald och noterad hos oss är du formellt medlem i Svenska Tecknare.

1. Medlemsinformation

ÅTERINTRÄDE?

Ex. kommunikation, HDK
Om du är yrkesverksam, beskriv kort din verksamhet.

2. Medlemsavgift

Medlemsavgift 1800 kr600 kr
Medlemsavgivften är för närvarande 1800 kr per år, varav en serviceavgift på 1548 kr inklusive moms är avdragsgill i deklarationen.
Som studerande betalar du 600 kr, varav 516 kr inklusive moms är avdragsgill serviceavgift, till och med första året efter det att studierna avslutats.

3. Intresseområden

Ange dina intresseområden (frivilligt)

4. Arbetsprover / arbetsmeriter

Här bifogar du ett urval av dina arbetsprover i form av publicerade arbeten, yrkesuppdrag eller annat som visar att du är yrkesverksam som visuell kreatör. Arbetsproverna bedöms inte kvalitativt utan är för att visa på din yrkesverksamhet. Om du formgivit en bok bifoga enbart t ex omslaget, inte hela boken.

Bifoga arbetsprover / arbetsmeriter:

4. Studieintyg

Bifoga studieintyg:

Max 5MB

5. Godkännande