Foto: Jenny Gustafsson

Bli medlem

Våra medlemmar är yrkesverksamma eller studerande illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Som yrkesverksam eller studerande inom området är du välkommen att söka medlemskap i Svenska Tecknare.

Som medlem får du:

 • Kompetensutveckling, inspiration och nätverkande
 • Hjälp med förhandlingar, avtal och arvoden
 • Rabatter i utvalda butiker och Tidningen Tecknaren
 • Förmånliga samarbeten såsom Prisvärda försäkringar, Fri konsultation med advokat m.m.
  Läs mer om alla våra medlemsförmåner

Ansökningprocessen

När du skickat in en komplett ansökan till Svenska Tecknare ska din ansökan enligt föreningens stadgar godkännas av en invalsnämnd. De består av tre medlemmar valda av föreningens styrelse. Nämnden ses lite drygt varannan månad och går igenom de ansökningar som kommit in.

Medlemskrav
För att bli medlem behöver du visa att du är yrkesverksam och kunna visa upp följande:

 • minst tre uppdrag som gjorts under de tre senaste åren,
 • med bifogade fakturor, filmstödsbeslut, stipendium (eller motsvarande) eller anställningsbevis.

Arbetsprover
Sammanställ din ansökan med dina bilder med tillhörande fakturor i en och samma PDF. I PDF:en beskriver du även dina uppdrag. Sortera på så sätt att varje uppdrag presenteras var för sig, med text, bild och faktura/underlag efter varandra:

 1. Kort beskrivning av uppdraget
 2. Bild på uppdraget. Om ditt uppdrag är en rörlig bild/animation tar du en stillbild samt länkar direkt till bilden/animationen (länka EJ till Dropbox, Google Drive eller liknande)
 3. Faktura/avtal/anställningsbevis eller liknande som tillhör arbetsproverna

Eftersom det kan ta tid att komma igång i yrkeslivet efter examen kan du även söka ordinarie medlemskap på enbart studiemeriter upp till tre år efter avslutad utbildning. Skicka i så fall in studieintyg.
Läs mer om våra medlemskrav

Invalsmötesdatum för 2019
Den 24 april, 14 juni, 2 september, 5 november och 16 december samlas invalsnämnden för gå igenom inkomna ansökningar.

Efter nämndens möten och godkännande får du som sökande en faktura för medlemsskapet och när den är betald och noterad hos oss är du formellt medlem i Svenska Tecknare.

1. Medlemsinformation

ÅTERINTRÄDE?

Ex. kommunikation, HDK
Om du är yrkesverksam, beskriv kort din verksamhet.

2. Medlemsavgift

Medlemsavgift 1800 kr600 kr
Medlemsavgivften är för närvarande 1800 kr per år, varav en serviceavgift på 1548 kr inklusive moms är avdragsgill i deklarationen.
Som studerande betalar du 600 kr, varav 516 kr inklusive moms är avdragsgill serviceavgift, till och med första året efter det att studierna avslutats.

3. Intresseområden

Ange dina intresseområden (frivilligt)

4. Arbetsprover / arbetsmeriter

Här bifogar du dina arbetsprover i form av minst tre olika uppdrag, alla gjorda under de senaste tre året, tillsammans med tillhörande fakturor/avtal/anställningsbevis/filmstödsbeslut eller liknande. Är du student/nyligen tagit examen bifogar du här ditt studieintyg/examensbevis. Arbetsproverna bedöms inte kvalitativt utan är till för att visa på din yrkesverksamhet. Om du formgivit en bok bifoga enbart t ex omslaget, inte hela boken.

Bifoga arbetsprover / arbetsmeriter:

4. Studieintyg

Bifoga studieintyg:

Max 5MB

5. Godkännande