Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 1800 kr per år, varav en serviceavgift på 1548 kr inklusive moms är avdragsgill i deklarationen.

Som studerande eller pensionär betalar du 600 kr, varav 516 kr inklusive moms är avdragsgill serviceavgift, till och med första året efter det att studierna avslutats. Söker du medlemskap på studieintyg andra eller tredje året efter avslutad utbildning betalar du ordinarie medlemsavgift.

Har du några frågor om medlemskap i Svenska Tecknare, kontakta kansliet.