Foto: Jenny Gustafsson

Vad får du?

Ett medlemskap ger mycket

Som yrkesverksam bildskapare finns det många fördelar med att organisera sig. Svenska Tecknare arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för bildskapare – på medlemsnivå och för alla verksamma inom fältet. Vår vision är en värld där illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare har hög status och bra ersättning, där såväl yrkeskompetens som upphovsrätt och yttrandefrihet respekteras. Läs mer om oss.

Vad får du som medlem?

Vad innebär ett starkare kollektiv av bildskapare?
Genom att organisera dig i Svenska Tecknare bidrar du också till föreningens arbete inom områden som rör bild- och formbranschen. Svenska Tecknare bedriver opinions- och politiskt påverkansarbete och arbetar övergripande med att driva frågor som rör bildskapare.

Svenska Tecknare arbetar med att:

  • Stärka upphovsrätten och yttrandefriheten.
  • Driva frågor inom kultur- och näringspolitik.
  • Bygga samarbeten med andra konstnärsorganisationer.
  • Förbättra trygghetssystemen för frilansare.
  • Verka som remissinstans för lagförslag och regeländringar.
  • Utveckla och stärka nätverket mellan medlemmarna.
  • Opinionsbilda.
  • Omvärldsbevaka.

Har du några frågor om vilka medlemsförmåner som finns är du välkommen att kontakta kansliet.