Medlemsförmåner

 

kellerman_inkasso_webb

Illustration: Martin Kellerman

Våra medlemmar är yrkesverksamma eller studerande illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Som yrkesverksam eller studerande inom området är du välkommen att söka medlemskap i Svenska Tecknare.

Som medlem får du:

Svenska Tecknare arbetar även med att:

  • Stärka upphovsrätten.
  • Driva frågor inom kultur- och näringspolitik.
  • Bygga samarbeten med andra konstnärsorganisationer.
  • Förbättra trygghetssystemen för frilansare.
  • Verka som remissinstans för lagförslag och regeländringar.
  • Utveckla och stärka nätverket mellan medlemmarna.
  • Opinionsbildning

Har du några frågor om vilka medlemsförmåner som finns är du välkommen att kontakta kansliet.

Förmånliga samarbeten
Genom ditt medlemskap i Svenska Tecknare får du även tillgång till förmånliga avtal som vi har tecknat med olika samarbetspartners. Det gäller försäkringar, juridisk konsultation och inkassotjänst samt trygghetspaket för pension, sparande och gruppförsäkring.

Försäkringar
Gefvert erbjuder Svenska Tecknares medlemmar prisvärda försäkringar framtagna utifrån medlemmarnas unika behov. Hos oss hittar du försäkringar som ersätter dig om du blir långvarigt sjuk, råkar ut för en olyckshändelse, spiller kaffe på din dator eller får din utrustning stulen under arbetsresan. Vi hjälper dig och gör en kostnadsfri analys av ditt företag för att kunna skräddarsy ett försäkringsskydd som passar just dig.
Jobbar du hemifrån? Då vill vi uppmärksamma dig på att hemförsäkringen varken täcker skador eller olyckshändelser som sker under arbetstid, på arbetsresa eller utrustning som du använder i ditt företag. Läs mer på Gefverts webbplats

Trygghetspaket (pension, sparande & försäkringar)
Svenska Tecknare har ingått samarbete med PP Pension för att göra det lättare för medlemskåren att få hjälp med allt som rör pensioner, sparande och försäkringar. Medlemmar i Svenska Tecknare erbjuds ett förmånligt trygghetspaket som är anpassat till er som är frilans inom bild- och formbranschen, en gruppförsäkring som du annars bara som anställd har via ett fackförbund.
Trygghetspaketet består av två delar. Ditt eget sparande för framtiden och de försäkringar du behöver just nu. När du tecknar paketet ingår du i en grupp av olika typer av frilansare och företagare. Det gör att du får tillgång till gruppförsäkringar du normalt bara kan få som anställd. Läs mer här eller på PP Pensions webbplats. PP Pension kompletterar den företagsförsäkring ni eventuellt redan har via Gefvert. Bra att veta också att Gefvert är PP Pension samarbetar med vad gäller företagsförsäkringar.

Konsultation med advokat
Föreningen har ett samarbetsavtal med Bryme advokatbyrå. Avtalet innebär att föreningens medlemmar får en första fri konsultation med en advokat samt starkt reducerade priser om det verkar som om ärendet kan och bör drivas vidare. Tänk på att ta kontakt med kansliet först om du tror att du behöver juridisk hjälp av advokatbyrån, det är kansliet som hjälper dig med kontakten initialt. Läs mer om Bryme advokatbyrå här.

Inkassotjänst hos Intrum Justitia Sverige AB
Svenska Tecknare och Intrum Justitia (”IJS”) har ett ramavtal avseende inkassotjänster. Målet med ramavtalet är att ge alla medlemmar tillgång till en inkassotjänst med mycket förmånliga villkor.

Ramavtalet innebär bland annat:
– Omfattar fordringar såväl inom Sverige som utomlands
– Inga fasta avgifter för fordringar inom Sverige (vid utlandsärende tillkommer en registreringsavgift samt provision vid lyckat ärende)
– Rabatterade priser
– Enkel registrering och hantering av ärenden online

Kortfattat innebär detta att du som medlem i Svenska Tecknare inte betalar någon årsavgift eller ärendeavgift till IJS (det är endast vid resultatlösa eller återkallade ärenden som du betalar en fast, lagstadgad avgift).

IJS har kontor över hela världen och alla inkassoärenden hanteras lokalt och anpassas efter respektive lands gällande lagstiftning och normer. Din kontakt sker dock bara med din handläggare i Sverige, som sköter all kontakt med de lokala ombuden, oavsett i vilket land fordringen inkasseras.

För att komma igång med tjänsten behöver du fylla i och skicka in det här avtalsformuläret till IJS. Dina ärenden registrerar du sedan på IJS:s webbplats, där du även har möjlighet att kommunicera med deras handläggare. Här finner du IJS:s prislista. Läs mer om internationellt inkasso.

Har du frågor om inkassotjänsten går det bra att kontakta vår kontaktperson på IJS:
Philip Håman: 072-369 62 21, philip.haman@intrum.com

Rättshjälpsfonden
Om du som medlem hamnar i konflikt med en uppdragsgivare eller kund och behöver ekonomisk hjälp i en rättslig tvist, kan du vända dig till fonden. Ärendet bör ha allmängiltig karaktär och vara ”till nytta” även för andra medlemmar. Fonden hanterar även ekonomiska skador som medlemmar kan ha drabbats av genom av föreningen beslutade aktioner/sanktioner i en konfliktsituation.

Kompetensutveckling – kurser, workshops, samtal och nätverkande
Varje år ordnas många aktiviteter för medlemmarna. Det kan vara inspirationsdagar, medlemsmöten, seminarier, workshops och kurser för att inspirera, utbilda och informera kring olika ämnen. Dessa arrangemang är även bra tillfällen för medlemmarna att träffa kollegor och bredda sitt nätverk.

Har du frågor om dina förmåner, kontakta kansliet.

Genom ditt medlemskap gör du också hela yrkeskåren starkare, genom att vi kan samarbeta för bättre villkor.

Ansök om att bli medlem här.