Service till medlemmarna

Som medlem i Svenska Tecknare får du bland annat:

 • Juridisk rådgivning
 • Hjälp med att skriva avtal, offerter, fakturor med mera
 • Bevakning av upphovsrättsliga frågor
 • Intern arvodesguide
 • Arvodesrådgivning
 • Hjälp med frågor om företagande
 • Kontinuerlig information om områden som rör branschen och medlemmarnas yrkessituation
 • Rabatt på medlemskap i Illustratörcentrum (200 kr istället för 400 kr), vilket inkluderar en egen sida på illustratorcentrum.se
 • Rabatter i utvalda butiker.
 • Rabatt på vissa inträden till olika kulturinstitutioner både inom och utom landet mot uppvisande av medlemskort
 • Tidningen Tecknaren, 6 nummer per år
 • Hjälp att nå ut med egen utställning
 • Tillgång till programvarusupporten

Förmånliga samarbeten
Genom ditt medlemskap i Svenska Tecknare får du även tillgång till förmånliga avtal som vi har tecknat med olika samarbetspartners. Det gäller försäkringar, juridisk konsultation och inkassotjänst. Vi erbjuder:

Prisvärda försäkringar
Gefvert erbjuder Svenska Tecknares medlemmar prisvärda försäkringar framtagna utifrån medlemmarnas unika behov. Hos oss hittar du försäkringar som ersätter dig om du blir långvarigt sjuk, råkar ut för en olyckshändelse, spiller kaffe på din dator eller får din utrustning stulen under arbetsresan. Vi hjälper dig och gör en kostnadsfri analys av ditt företag för att kunna skräddarsy ett försäkringsskydd som passar just dig.
Jobbar du hemifrån? Då vill vi uppmärksamma dig på att hemförsäkringen varken täcker skador eller olyckshändelser som sker under arbetstid, på arbetsresa eller utrustning som du använder i ditt företag. Läs mer på Gefverts webbplats

Förmånligt erbjudande om trygghetspaket (pension, sparande & försäkringar)
Svenska Tecknare har ingått samarbete med PP Pension för att göra det lättare för medlemskåren att få hjälp med allt som rör pensioner, sparande och försäkringar. Medlemmar i Svenska Tecknare erbjuds ett förmånligt trygghetspaket som är anpassat till er som är frilans inom bild- och formbranschen, en gruppförsäkring som du annars bara som anställd har via ett fackförbund.
Trygghetspaketet består av två delar. Ditt eget sparande för framtiden och de försäkringar du behöver just nu. När du tecknar paketet ingår du i en grupp av olika typer av frilansare och företagare. Det gör att du får tillgång till gruppförsäkringar du normalt bara kan få som anställd. Läs mer här eller på PP Pensions webbplats. PP Pension kompletterar den företagsförsäkring ni eventuellt redan har via Gefvert. Bra att veta också att Gefvert är PP Pension samarbetar med vad gäller företagsförsäkringar.

Fri konsultation med advokat
Föreningen har tecknat ett samarbetsavtal med advokatbyrån DLA Nordic. Avtalet innebär att föreningens medlemmar får en första fri konsultation med en advokat samt starkt reducerade priser om det verkar som om ärendet kan och bör drivas vidare. Tänk på att ta kontakt med kansliet om du behöver hjälp, inte DLA direkt. Det är kansliet som tar beslut om ärendet behöver drivas vidare. DLA Nordics webbplats.

Inkassotjänst hos Intrum Justitia Sverige AB
Svenska Tecknare och Intrum Justitia (”IJS”) har ett ramavtal avseende inkassotjänster. Målet med ramavtalet är att ge alla medlemmar tillgång till en inkassotjänst med mycket förmånliga villkor.

Ramavtalet innebär bland annat:
– Omfattar fordringar såväl inom Sverige som utomlands
– Inga fasta avgifter för fordringar inom Sverige (vid utlandsärende tillkommer en registreringsavgift samt provision vid lyckat ärende)
– Rabatterade priser
– Enkel registrering och hantering av ärenden online

Kortfattat innebär detta att du som medlem i Svenska Tecknare inte betalar någon årsavgift eller ärendeavgift till IJS (det är endast vid resultatlösa eller återkallade ärenden som du betalar en fast, lagstadgad avgift).

IJS har kontor över hela världen och alla inkassoärenden hanteras lokalt och anpassas efter respektive lands gällande lagstiftning och normer. Din kontakt sker dock bara med din handläggare i Sverige, som sköter all kontakt med de lokala ombuden, oavsett i vilket land fordringen inkasseras.

För att komma igång med tjänsten behöver du fylla i och skicka in det här avtalsformuläret till IJS. Dina ärenden registrerar du sedan på IJS:s webbplats, där du även har möjlighet att kommunicera med deras handläggare. Här finner du IJS:s prislista. Läs mer om internationellt inkasso.

Har du frågor om inkassotjänsten går det bra att kontakta vår kontaktperson på IJS:

Philip Håman: 072-369 62 21, philip.haman@intrum.com

Konflikt- och rättshjälpsfonden
Om du som medlem hamnar i konflikt med en uppdragsgivare eller kund och behöver ekonomisk hjälp i en rättslig tvist, kan du vända dig till fonden. Ärendet bör ha allmängiltig karaktär och vara ”till nytta” även för andra medlemmar. Fonden hanterar även ekonomiska skador som medlemmar kan ha drabbats av genom av föreningen beslutade aktioner/sanktioner i en konfliktsituation.

Utbildning, inspiration och nätverkande
Varje år ordnas många aktiviteter för medlemmarna. Det kan vara inspirationsdagar, medlemsmöten, seminarier, workshops och kurser för att inspirera, utbilda och informera kring olika ämnen. Dessa arrangemang är även bra tillfällen för medlemmarna att träffa kollegor och bredda sitt nätverk.

Har du frågor om dina förmåner, kontakta kansliet.

Genom ditt medlemskap gör du också hela yrkeskåren starkare, genom att vi kan samarbeta för bättre villkor.

Vad säger du? Känner du dig redo att bli medlem?