Kan du bli medlem?

Kriterier för medlemskap

Svenska Tecknare organiserar yrkesverksamma visuella kreatörer (illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare). För att bli medlem behöver du visa att du är yrkesverksam. Det gör du genom att visa upp tre olika uppdrag utförda under de senaste tre åren. Vi behöver se bilder på uppdraget samt faktura/avtal/anställningsbevis eller liknande som tillhör uppdraget. Uppdrag från privatpersoner eller försäljning av egna produkter beaktas ej. Läs mer om arbetsproverna i ansökan.

Eftersom det kan ta tid att komma igång i yrkeslivet efter examen kan du även söka ordinarie medlemskap på enbart studiemeriter efter avslutad utbildning. Bifoga i så fall studieintyg/examensbevis till din ansökan. Läs mer om studentmedlemskap.

Vår invalsnämnd träffas sex gånger om året för att ta beslut kring inkomna ansökningar. Vi gör ingen kvalitetsbedömning utan tittar enbart på om du kan anses yrkesverksam inom organisationens fält. Efter invalsmöte kontaktas de som ansökt med medlemskapsbeslut.