Medlemskrav

Vi organiserar er som är yrkesverksamma visuella kreatörer, och för att vi ska veta att du är en av dem vill vi att du med din ansökan bifogar något som visar att du är yrkesverksam, till exempel lämpliga arbetsprover. Vår invalsnämnd kommer sedan att titta på din ansökan, och bedöma din ansökan utifrån det du skickat in och uppgifter du angivit. De kommer dock inte att göra någon kvalitetsbedömning, utan det handlar bara om att bedöma om du är yrkesverksam.

Du som studerar kan visa med studieintyg att du går eller har gått på utbildning vid designskola. Eftersom det kan ta lite tid att få ihop tillräckligt med jobb efter efter examen kan du söka medlemskap på enbart studiemeriten upp till tre år efter avslutad utbildning.

Exempel på skolor som har utbildningar som berättigar till studentmedlemskap är Konstfack, HDK, Beckmans designhögskola, Berghs, Forsbergs, Mälardalens Högskolas linjer för informationsdesign, Serieskolan i Malmö, Serieskolan i Gävle. Är du osäker på om just din utbildning gör det möjligt att bli medlem, kontakta kansliet.