Medlemskriterier

Svenska Tecknare organiserar yrkesverksamma visuella kreatörer (illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare). För att bli medlem behöver du visa att du är yrkesverksam. Vi vill se följande:

  • minst tre uppdrag som gjorts under de tre senaste åren,
  • med bifogade fakturor, filmstödsbeslut, stipendium (eller motsvarande) eller anställningsbevis.
  • I ansökan beskriver du även dina uppdrag.

Eftersom det kan ta tid att komma igång i yrkeslivet efter examen kan du även söka ordinarie medlemskap på enbart studiemeriter upp till tre år efter avslutad utbildning. Bifoga i så fall studieintyg/examensbevis till din ansökan.

Vår invalsnämnd träffas sex gånger om året för att ta beslut kring inkomna ansökningar. Vi gör ingen kvalitetsbedömning utan tittar enbart på om du kan anses yrkesverksam inom organisationens fält. Efter invalsmöte kontaktas de som ansökt med medlemskapsbeslut.

Du som studerar vid designskola kan bli studerandemedlem med reducerad medlemsavgift. Skicka in studieintyg.

Exempel på skolor som har utbildningar som berättigar till studentmedlemskap är Konstfack, HDK, Beckmans designhögskola, Berghs, Forsbergs, Mälardalens Högskolas linjer för informationsdesign, Serieskolan i Malmö, Serieskolan i Gävle. Är du osäker på om just din utbildning berättigar till medlemskap, kontakta kansliet.