Foto: Jenny Gustafsson

Kan du bli medlem?

Kriterier för medlemskap

Svenska Tecknare organiserar yrkesverksamma visuella kreatörer (illustratörer, grafiska formgivare, animatörer, speldesigner och serietecknare). För att bli medlem behöver du visa att du är professionellt yrkesverksam med visuellt skapande som huvudsaklig sysselsättning. Du kan bli medlem om du studerar eller har en examen från en godkänd utbildning, är anställd eller genom arbetsprover och fakturor kan visa att du är yrkesverksam inom visuell design och illustration. Observera att uppdrag från privatpersoner ej beaktas.

Det är vår invalsnämnd som fattar beslut om inträde i föreningen. Bedömningen görs utifrån en helhetsbedömning av din ansökan. Invalsnämnden träffas sex gånger om året för att ta beslut kring inkomna ansökningar. Vi gör ingen kvalitetsbedömning utan tittar enbart på om du kan anses yrkesverksam inom organisationens fält. Efter invalsmöte kontaktas de som ansökt med medlemskapsbeslut.

Är du fortfarande student? Läs mer om medlemskapet för studenter.