Medlemsröster

Här finns nedslag med reflektioner kring medlemskap i Svenska Tecknare från föreningens olika yrkesgrupper.

Klicka på respektive bild för att läsa mer om varje medlem.

Foto: Jenny Källman

Foto: Lisa Rydell

Foto: Julia Lindemalm