Foto: Jenny Gustafsson

Medlemsvillkor

Integritetspolicy

Föreningen Svenska Tecknare kan komma att publicera namn- och adressuppgifter om medlemmar i en tryckt medlemsmatrikeln och/eller i en digital medlemsmatrikel på föreningens webbsida. Föreningen kan även komma att lämna dessa uppgifter till potentiella uppdragsgivare och andra som föreningen bedömer vara till nytta för medlems yrkesverksamhet.

För det fall medlem önskar göra undantag från ovanstående kontakta Föreningen Svenska Tecknare via mejl.

Integritetspolicy

Upphovsrätt
Enligt föreningen Svenska Tecknares stadgar (se stadgar nedan, §1 punkt 3 a-b) har föreningen rätt att för medlemmars räkning träffa avtal med motparter samt inkassera och fördela de ersättningar som utgår med stöd av dessa avtal.

Stadgar Föreningen Svenska Tecknare

Författarfonden
Enligt Författarfondens stadgar §7 punk 3 kan en del av biblioteksersättningen ges som bidrag till upphovsmännens organisationer för insatser som syftar till att stärka de litterära upphovsmännens ställning.