Rabatter och erbjudanden

 

Svenska Tecknares medlemsförmåner

Svenska Tecknare erbjuder medlemmar rabatter på försäkringar, trygghetspaket hos PP Pension och hjälp med advokat vid händelse av en tvist. Föreningen har också erbjudande på kurser vid Moderskeppet och andra förmåner som du kan läsa om här.

Försäkringar
Gefvert har ett erbjudande som innebär att erbjuder Svenska Tecknares medlemmar får 25 % rabatt på ”företagsförsäkring för konstnärer”. Medlemmar kan även teckna Sjukavbrottsförsäkring samt ett helt Personskyddsprogram (Liv, olycksfall etc.). Läs mer på Gefverts webbplats

Trygghetspaket (pension, sparande & försäkringar)
Svenska Tecknare har ingått samarbete med PP Pension för att göra det lättare för medlemskåren att få hjälp med allt som rör pensioner, sparande och försäkringar. Medlemmar i Svenska Tecknare erbjuds ett förmånligt trygghetspaket som är anpassat till er som är frilans inom bild- och formbranschen, en gruppförsäkring som du annars bara som anställd har via ett fackförbund. Läs mer här eller på PP Pensions webbplats. PP Pension kompletterar den företagsförsäkring ni eventuellt redan har via Gefvert. (Bra att veta också att Gefvert är PP Pension samarbetar med vad gäller företagsförsäkringar).

Konsultation med advokat
Svenska Tecknare har ett samarbetsavtal med Bryme advokatbyrå. Avtalet innebär att föreningens medlemmar får en första fri konsultation med en advokat samt starkt reducerade priser om det verkar som om ärendet kan och bör drivas vidare. Tänk på att ta kontakt med kansliet först om du tror att du behöver juridisk hjälp av advokatbyrån, det är kansliet som hjälper dig med kontakten initialt. Läs om Bryme advokatbyrå här.

Inkassotjänst hos Intrum Justitia Sverige AB
Svenska Tecknare och Intrum Justitia (”IJS”) har ett ramavtal avseende inkassotjänster. Målet med ramavtalet är att ge alla medlemmar tillgång till en inkassotjänst med mycket förmånliga villkor. Kortfattat innebär detta att du som medlem i Svenska Tecknare inte betalar någon årsavgift eller ärendeavgift till IJS. 

Ramavtalet innebär bland annat:
– Omfattar fordringar såväl inom Sverige som utomlands
– Inga fasta avgifter för fordringar inom Sverige (vid utlandsärende tillkommer en registreringsavgift samt provision vid lyckat ärende)
– Rabatterade priser
– Enkel registrering och hantering av ärenden online

IJS har kontor över hela världen och alla inkassoärenden hanteras lokalt och anpassas efter respektive lands gällande lagstiftning och normer. Din kontakt sker dock bara med din handläggare i Sverige, som sköter all kontakt med de lokala ombuden, oavsett i vilket land fordringen inkasseras. För att komma igång med tjänsten behöver du fylla i och skicka in det här avtalsformuläret till IJS. Dina ärenden registrerar du sedan på IJS:s webbplats, där du även har möjlighet att kommunicera med deras handläggare. Här finner du IJS:s prislista. Läs mer om internationellt inkasso.

Har du frågor om inkassotjänsten går det bra att kontakta vår kontaktperson på IJS:
Philip Håman: 072-369 62 21, philip.haman@intrum.com

Rättshjälpsfonden
Om du som medlem hamnar i konflikt med en uppdragsgivare eller kund och behöver ekonomisk hjälp i en rättslig tvist, kan du vända dig till fonden. Ärendet bör ha allmängiltig karaktär och vara ”till nytta” även för andra medlemmar. Fonden hanterar även ekonomiska skador som medlemmar kan ha drabbats av genom av föreningen beslutade aktioner/sanktioner i en konfliktsituation.

Kreatima ger 15 % till medlemmar på allt utom rea- och kampanjvaror
15 % på förbrukningsmaterial, kopieringspapper och laserpapper 5 % på bläckstrålepapper, bläckpatrone och toner. Ingen faktureringsavgift