Medlemskap för studenter

 

Du som går på en utbildning
Om du går en yrkesutbildning inriktad mot illustration, grafisk form, animation eller motsvarande visuella uttrycksformer kan du ansöka om studentmedlemskap i Svenska Tecknare. Det enda du behöver göra är att bifoga ett studieintyg till din ansökan, inga arbetsprover krävs.

Du som avslutat en utbildning
Har du en examen inom illustration, grafisk form, animation eller motsvarande visuella uttrycksformer? Svenska Tecknare erbjuder möjlighet att söka medlemskap på enbart studiemeriten efter avslutad utbildning. Det betyder att du inte behöver styrka din yrkesmässighet med arbetsprover som normalt krävs. Men du betalar ordinarie avgift, 1800 kronor per år.

Vilka utbildningar berättigar till studentmedlemskap?
Det finns många utbildningar inom vårt område, både i Sverige och i utlandet. Vi kan därför inte göra en fullständig lista över vilka skolor som berättigar till studentmedlemskap. Den yrkesmässiga inriktningen och studienivån är vad som avgör. Är du osäker på om just din utbildning gör det möjligt att bli medlem? Kontakta kansliet.

Exempel på skolor:
Konstfack, HDK, Beckmans designhögskola, Berghs, Forsbergs, Mälardalens högskolas linjer för informationsdesign, Hyper Island, Serieskolan i Malmö, Serieskolan i Gävle.