Studentmedlemskap

Du som går på en utbildning
Om du går i en skola med yrkesutbildning inriktad mot illustration, grafisk form, animation eller motsvarande visuella uttrycksformer kan du ansöka om medlemskap i Svenska Tecknare. Det enda du behöver göra är att bifoga ett studieintyg till din ansökan, inga arbetsprover krävs.

Avgiftsfritt medlemskap hela 2021
För att bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenser pandemin ger för Svenska Tecknares yrkesgrupper är avgiften för medlemsskap, enligt årsmötesbeslut, fastställd till 0 kr för 2021! ⁠Ordinarie medlemsavgiften är 1800 kr per år.

Ordinarie medlemsavgift för studenter: 600 kronor, varav 515 kronor är en avdragsgill serviceavgift (ordinarie pris är 1800 kronor). Som studentmedlem betalar du (förutom 2021 som är avgiftsfritt) en reducerad medlemsavgift, 600 kronor per år, istället för 1800 kronor (ordinarie). Om du blir medlem under studietiden gäller den reducerade årsavgiften under både det år då du avslutade dina studier samt ytterligare ett år.

Du som nyligen avslutat en utbildning
Har du avslutat din utbildning under de senaste tre åren? Ibland kan det ta lite tid att etablera sig på marknaden. Därför erbjuder vi dig möjligheten att söka medlemskap på enbart studiemeriten upp till tre år efter avslutad utbildning. Det betyder att du inte behöver styrka din yrkesmässighet med arbetsprover som normalt krävs. Dock betalar du ordinarie avgift, 1800 kronor per år.

Som medlem får du:
Rådgivning kring arvoden och avtal
Juridisk rådgivning
Medlemsförmåner och rabatter
Tidningen Tecknaren (6 nummer per år)
Inbjudan till möten och seminarier
Information om stipendier och ersättningar
Tillgång till ett nätverk av kollegor i branschen

Vilka utbildningar berättigar till studentmedlemskap?
Det finns många utbildningar inom vårt område, både i Sverige och i utlandet. Vi kan därför inte göra en fullständig lista över vilka skolor som berättigar till studentmedlemskap. Den yrkesmässiga inriktningen är det avgörande. Är du osäker på om just din utbildning gör det möjligt att bli medlem, kontakta kansliet.

Exempel på skolor:
Konstfack, HDK, Beckmans designhögskola, Berghs, Forsbergs, Mälardalens Högskolas linjer för informationsdesign, Hyper Island, Serieskolan i Malmö, Serieskolan i Gävle samt alla utbildningar inom illustration-och grafisk form som är på yrkeshögskolenivå (tidigare KY-utbildningar).