Foto: Anneli Karlsson

Extra medel för internationella utbyten

Under år 2016 har Sveriges författarfond tillfälligt 1 milj. kr extra att fördela för internationella utbyten, det efter att Konstnärsnämnden ställt särskilda medel till deras förfogande.
Det betyder att författarfonden just i år har möjlighet att med större bidrag stödja också mer omfattande och resurskrävande internationella samarbeten eller utbyten än vad som annars brukar vara möjligt.

De välkomnar därför under år 2016 särskilt sådana ansökningar, vilka exempelvis kan avse

– samarbeten som sträcker sig över tid och kanske sker vid flera tillfällen,
– längre vistelser på residens, teater eller gästhem (där betoning ligger på samarbeten och utbyten, d.v.s. som erbjuder mer än endast ett rum att arbeta ostört i),
– utbyten som inbegriper inbjudan av utländska författare, översättare eller konstnärer (för arbete på inhemskt residens eller i annat sammanhang),
– litterärt eller konstnärligt utvecklingsarbete över språk- eller kulturgränser (gärna med en publik dimension, d.v.s. vars resultat kan visas upp eller publiceras)

Projekten kan med fördel bedrivas av litterärt/konstnärligt verksamma gemensamt, exempelvis genom kollektiv, organisationer eller redaktioner. Men de enskilda författarna, dramatikerna, tecknarna, fotograferna, kultur­journalisterna eller översättarna ska vara drivande eller aktivt medverkande i projekten, inte delta endast på uppdrag av institution, förlag eller liknande. Författarfondens bidrag ersätter inte arvode för utfört uppdrag.

Sveriges författarfond har inga egna avtal eller etablerade kontakter med residens eller gästhem i Sverige eller utomlands.

AVGRÄNSNINGAR
Författarfondens bidrag tar sikte på det internationella utbytets betydelse för den konstnärliga verksamheten i sig. Bidrag ges inte för exempelvis informations­insatser eller författarfackligt arbete. De större bidragens fokus är det internationella utbytet och de ges inte för enskilda och avgränsade arbets- eller researchresor.

ANSÖKAN
Bidragen kan liksom författarfondens ordinarie bidrag för resor och internationella utbyten sökas när som helst under året, med samma ansökningsfrister: 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november.

Det går att ansöka på befintlig blankett för resor och internationella utbyten, men det finns också möjlighet att ansöka med en fritt uppställd och kortfattad projektbeskrivning, som eventuellt kan beredas och utvecklas vidare i dialog mellan författarfonden och de sökande. Läs mer på www.svff.se.

Här kan du läsa om övriga stipendier du kan söka ur Sveriges författarfond.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.