Illustration: Shutrick illustration (från "Demokratins skattkammare- Förslag till en nationell biblioteksstrategi"

Remissvar till rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi

Svenska Tecknare har skrivit ett remissvar till ”Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi” och välkomnar ambitionerna i den.

Svenska Tecknare delar den vision som lyfts fram – bibliotek för alla – med målet att stärka det demokratiska samhället och ge alla fri tillgång till ”världens samlade litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på̊ egna villkor”.

De viktigaste synpunkterna från Svenska Tecknare är:

Arbetet med att skapa gemensamma nationella digitala bibliotekstjänster behöver påbörjas snabbt och kraftfullt. Det måste ges en stabil långsiktig finansiering samt styrning från staten. Ytterligare dröjsmål riskerar att allvarligt skada Sverige som informations- och kunskapssamhälle.

Ett Public Lending Right (PLR)-system måste skapas för digitala böcker: e-böcker och ljudböcker. Staten måste ta ansvar för att upphovspersonerna – tecknare, författare och fotografer – kompenseras när deras verk blir tillgängliga på̊ bibliotek i digital form. Det bör ske på ett sätt som motsvarar den redan befintliga biblioteksersättningen för fysiska böcker.

Det går inte att överlåta åt förlagen och marknaden att ensamma styra över hur rättighetshanteringen för bibliotekens digitala utlåning ska fungera. Det måste skapas trepartslösningar mellan bibliotek, upphovspersoner och förlag.

I digitaliseringsarbetet måste höga kvalitetskrav ställas på de tekniska lösningarna. Bildberättande står för en stor och växande litterär genre som ställer extra höga kvalitetskrav vid digital representation. Bilden blir generellt allt viktigare som informations- och kunskapsbärare. Därför behöver målsättningen vara att det digitala material som tillgängliggörs på bibliotek ger en upplevelse som så nära som möjligt motsvarar intentionen hos upphovspersonen och därmed ger läsaren en så rik upplevelse som möjligt.

Svenska Tecknare ser fram emot att bistå regeringen i den fortsatta processen. Genom våra omfattande kunskaper kring biblioteksfrågorna är vi en trovärdig och verklighetsförankrad samarbetspartner.

Det är Lennart Eng (Sammankallande för sektion Barn och ung inom Svenska Tecknare) och Joanna Hellgren (styrelseledamot för Svenska Tecknare) som tillsammans med Sofia Jerneck (Svenska Tecknares förbundsdirektör) formulerat remissvaret.

Ta del av hela remissen från Svenska Tecknares genom att gå vidare hit.

Läs ”Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi” här.

Ta del av alla remisser här.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.