Kallelse till extra årsmöte i Svenska Tecknare

Varmt välkommen till extra årsmöte i Svenska Tecknare den 16 januari angående Babblarna-tvisten.

Den 27 november 2019 kom Arbetsdomstolens beslut i tvisten rörande upphovsrätten till Babblarna. Enligt domstolen är det förlaget Hatten – inte illustratören Ola Schubert – som äger upphovsrätten till Babblarna-figurerna. Konsekvensen av domen är att Schubert ska betala sina egna och även motståndarsidans rättegångskostnader sammanlagt ca 3,8 miljoner kronor exklusive ränta.

Svenska Tecknares styrelse har sammanträtt vid två tillfällen för att diskutera domen eftersom de frågor som behandlats i den är av principiell betydelse för Svenska Tecknare och dess medlemmar.

Diskussionerna om domen har handlat om upphovsrättsliga principfrågor, framtida ställningstaganden och huruvida Svenska Tecknare eventuellt kan bistå illustratören och föreningens medlem, Ola Schubert, med medel för att täcka en del av de rättegångskostnader som uppstått.

Efter att ha gått igenom Svenska Tecknares föreningsstadgar konstaterar styrelsen att ett beslut kring eventuella bidrag för att täcka kostnader på denna nivå bör tas av medlemmarna vid ett extra årsmöte.

Svenska Tecknares styrelse föreslår därför att medlemmarna ska ta ställning till styrelsens förslag att föreningen ska betala Ola Schuberts egna rättegångskostnader, vilket täcker summan för hans juridiska ombud: 1 208 749 kronor (inklusive moms), plus ränta.

Läs hela förslaget från Svenska Tecknares styrelses om rättegångskostnader, som det kommer röstas om på årsmötet härDagordning för extra årsmötet finns här.

Mer information:

Vad: Extra årsmöte för Svenska Tecknares medlemmar
Läs mer om vad ett årsmöte är, hur det går till och vilka som kan delta här.
När: Torsdagen den 16 januari 2020 kl. 14.00
Var: Hornsgatan 103, plan 10, Stockholm.
Anmälan: Endast medlemmar i Svenska Tecknare kan delta på årsmötet. Anmäl dig, gärna så snart som möjligt, genom att mejla till medlem@svenskatecknare.se, eller genom att ringa kansliet på 08-556 029 10. Vill du skicka ett ombud? Läs mer om hur du gör här.
Reseersättning: Bor du mer än 10 mil utanför Stockholm men inom Sverige och deltar på årsmötet har du rätt till reseersättning oavsett färdsätt, 10 kr per mil.

Vill du veta mer om Babblarna-tvisten? Ta del av våra Frågor & svar om Babblarna-tvisten.

Läs också gärna om vad som står i Svenska Tecknares föreningsstadgar.

Varmt välkommen!

Josefine Engström
Ordförande för Svenska Tecknare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.