Foto: Tyra von Zweigbergk

Tyra von Zweigbergk om tiden som generalsekreterare för Ico-D

Tyra von Zweigbergk, illustratör och Svenska Tecknares tidigare ordförande, svarar här på frågor om sin tid som generalsekreterare för den internationella samverkansorganisationen Ico-D. Ett uppdrag hon haft som representant för Svenska Tecknare internationellt.

 

Hur kom det sig att du engagerade dig inom Ico-D?

Svenska Tecknare har en lång tradition av internationellt samverkansarbete av olika slag inom Norden. Föreningen var representerat vid grundandet av Ico-D, som då hette Icograda, 1968 och hade en person med i den allra första styrelsen. Vid grundandet var det en organisation med fokus på internationellt utbyte mellan organisationer för grafisk form. 2013 valde man bredda arbetet över hela fältet ”design” och bytte i samband med det namn till Ico-D: International council of design.

Mitt första möte med Ico-D var när jag som representant för Svenska Tecknare reste till årsmöte och kongress i Taipei, Taiwan 2011. Jag blev fascinerad av mötet mellan så många nationaliteter, generositeten, drivkraften och viljan att arbeta tillsammans. 2015 blev jag invald i styrelsen som generalsekreterare.

Vad gör Ico-D?

Ico-D är en internationell organisation med designorganisationer, lärosäten och andra företrädare inom design och formgivning som medlemmar. Även om det naturligtvis finns både kulturella och ekonomiska skillnader mellan de olika länderna och medlemmarna är ambitionen att samlas kring gemensamma frågor och bilda en internationell röst för våra yrkesområden. Det handlar om att öka medvetenheten kring formgivarens profession, roll och potential, försvara deras intressen, bidra till samtal, forskning och publikationer. Grundbulten är samarbetet, utbytet och tillfällena till möten medlemmarna emellan.

I samband med årsmöten ordnas diskussionsmöten, minikonferenser, presentationer och samtal kring olika teman. Mindre regionala möten hålls också för att underlätta för medlemmar i olika regioner att lyfta gemensamma frågor och samverka. De personliga mötena är viktiga för att skapa relationer och för att bli del av ett större nätverk där man kan bolla och utbyta idéer.

Vad tar du med dig från åren som generalsekreterare?

Det har varit en fantastisk period, och jag har lärt mig väldigt mycket. Självklart har jag breddat min kunskap om våra yrkesgrupper och fått många nya perspektiv från skilda delar av världen. Jag har fått insyn och erfarenhet av organisationsarbete på en större skala och övat mig i ledarskap på lite annorlunda premisser. Jag hoppas att mycket av detta har spillt över och kunnat återföras till Svenska Tecknares arbete. Jag hoppas också att engagemanget för internationellt samarbete kan tas över av någon annan i föreningen. Det är fantastiskt att se vad mycket vi har att bidra med, men också, vad stor nytta vi själva har av att bredda vårt synfält.

Vad händer nu, vem är det som efterträder dig och när?

Under generalförsamlingen i Vancouver, Kanada i slutet av november 2019 avslutades mitt mandat. Styrelsekollegan Daniela Piscitelli, tidigare ordförande för den italienska organisationen AIAP samt lektor i grafisk form, tog över min roll. Det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet. Nästa möte hålls i Sydafrika vet jag. Mycket händer i de afrikanska länderna, och en önskan är att utveckla kontakten och samarbetet med organisationer designorganisationer där.

Tyra von Zweigbergk
Foto: Ellen von Zweigbergk

 

Relaterat innehåll: Tyra von Zweigbergk ny generalsekreterare för International Council of Design

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.