Grafisk form: Oscar Laufersweiler

Välkommen till Kolla! 2020

Nu är det äntligen återigen dags för Kolla! – en av Sveriges främsta utmärkelser i illustration, grafisk design och rörlig bild, och Kolla!-dagen – en dag för möten och samtal inom branschen kring bildens värde och för att lyfta de nominerade i Kolla! 2020.

Om Kolla! 2020

Kolla! 2020 är en utmärkelse i tio kategorier där en expertgrupp bestående av 40 insamlare aktivt sökt upp projekt- och yrkesutövare i hela landet. Tanken med expertgruppen och den uppsökande aspekten av Kolla! 2020 är att belysa och lyfta branschens yrkesroller, mångfald och bredd.

Totalt valdes 120 bidrag ut av expertgruppen. Genom långa diskussioner har sedan 30 nominerats av en extern urvalsgrupp. Från dessa 30 har Kolla!:s kuratorer valt ut tio som får årets Kolla!-utmärkelse.

Läs mer om urvalsprocessen på Kolla! 2020:s hemsidhär och en intervju med Kolla! 2020:s kuratorer Gustav Granström och Nina Hemmingsson här.

De 30 nomineringarna – en utställning och katalog

Den 18 februari presenteras de 30 projekt/yrkesutövare som vår externa urvalsgrupp valt ut. Nomineringarna kommer att presenteras på Svenska Tecknares webb och i sociala medier. De 30 nomineringarna kommer även att presenteras i en katalog som ges ut som bilaga till årets första nummer av Tecknaren. Nomineringarna visas även upp på en utställning under Kolla!-dagen.

Av 30 nomineringar kommer alltså tio att väljas ut och tilldelas en utmärkelse i kategorierna: affärsmässighet, berättande, effekt, form, hantverk, innovation, kollektivet, samarbete, utbildare och uthållighet.

Läs mer om de olika kategorierna här.

Kolla! – dagen den 23 april

Kolla! 2020 består, som tidigare år, av en särskild Kolla!- dag, där de tio utvalda från nomineringarna lyfts fram i en ceremoni och där branschen möts i samtal och workshops.

Årets Kolla!- dag hålls på Tändstickspalatset i centrala Stockholm den 23 april. Dagen är till för Svenska Tecknares medlemmar men är öppen för allmänheten och andra intressenter, som samarbetsorganisationer och näringsliv.

Utöver ceremonin innehåller Kolla!- dagen även workshops, branschsamtal och möten.

Temat för årets Kolla!- dag är kopplat till VÄRDE från olika perspektiv och hur strukturella samhällsförändringar påverkar förutsättningarna för bildskapare. Samtalen kommer handla om frågor som rör visuell bildning, ekonomiska kriser, värdet av design, upphovspersonens värde och mycket annat.

Syftet med Kolla!-dagen är att lyfta bildens värde och bidra till ett levande samtal kring kultur, konst och samhälle. Läs mer om dagen här.

Kolla!-dagen:
När: 23 april 2020 från klockan 13
Var: Tändstickspalatset, Västra trädgårdsgatan 15, i Stockholm
Anmälan: Medlemmar i Svenska Tecknare kommer att få en digital inbjudan. Övriga kan besöka Kolla!:s hemsida där det kommer finnas information om hur man anmäler sig till dagen.


Bakgrund: Om Kolla!

Svenska Tecknare startade Kolla! för att synliggöra enskilda kreatörer och deras verk inom bild- och form. Syftet var att belysa värdet av kvalitet och hantverk och samtidigt vara en mötesplats för branschen.

Kolla! har under årens lopp varierat i utförande. Under flera år var det en jurybedömd tävling men det har även ingått utställningar, samtal, prisutdelning och en publikation.

I år har Kolla! gjorts om enligt ett helt nytt koncept med fokus på förstärkt konstnärlig tyngd. Det är nu en kurerad utmärkelse där den uppsökande urvalsprocessen är av stor vikt. Utmärkelsen Kolla! 2020 representerar en bredd av visuella uttryck, som speglar vår tid och samtidigt pekar framåt.

Det går inte att själv skicka in bidrag till Kolla! 2020, utan det är ovan beskrivna process som ligger till grund för urvalet av de tio som får utmärkelsen.

Svenska Tecknares styrelse beslutar om riktlinjerna för Kolla! liksom för finansiering av projektet. Produktionen görs av en extern projektledare tillsammans med Svenska Tecknares kansli.

Har du frågor om Kolla 2020!? Ta del av vår Q&A. Vill du läsa om tidigare Kolla!-projekt? Kika i arkivet.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.