Svenska Tecknare stödjer kampanjen: Rusta biblioteken!

Sveriges Författarförbunds nationella kampanj Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget syftar till att lyfta bibliotekens viktiga roll för utveckling och bildning samt se till att nedskärningarna av folk- och skolbiblioteken upphör. En kampanj Svenska Tecknare givetvis står bakom.

Så här skriver Författarförbundet om Rusta biblioteken- kampanjen:

Biblioteken är levande samlingsplatser för kunskap och bildning. Ändå sviktar förståelsen för deras betydelse och potential. På många håll utvecklas inte biblioteken, utan läggs ned. Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit, och nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt.

Offentliga bibliotek har en nyckelroll att både försvara och utveckla det öppna samhället, i synnerhet när omvärlden hastigt förändras, människor blir osäkra om framtiden och kunskaper hotas av förfalskad information. Men denna roll har både ifrågasatts och börjar glömmas bort.

Därför har Sveriges Författarförbund tagit initiativ till en bibliotekskampanj, som inleds den 3 mars och kommer att avslutas under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, med följande budskap:

Skapa likvärdiga bibliotek. I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier där litteraturen står i centrum.

En skola, ett bibliotek. Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för ändamålet utbildad personal.

Biblioteken – den femte statsmakten. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. Det är kommuner, regioner och stat som ska axla ansvaret.

Läs mer och stötta kampanjen Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.