Bild: Eva Thimgren

Samlad information kring åtgärder med anledning av corona

Här har Svenska Tecknare samlat relevant information för våra yrkesgrupper kring de politiska åtgärder som gjorts med anledning av coronavirusets ekonomiska konsekvenser för branschen, tillsammans med konkreta tips och nyttiga länkar.

Svenska Tecknare tittar löpande på hur myndighetsbeslut och smittläget ekonomiskt påverkar de kreatörer vi representerar. Vi håller tät kontakt med KLYS och andra samarbetsorganisationer samt för en kontinuerlig dialog med berörda parter om hur den nuvarande situationen drabbar kulturskapare.

Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Ekonomiskt stöd till kultur
Som vi tidigare kommunicerat har Svenska Tecknare, tack vare samarbetet inom påverkansorganisationen KLYS, gemensamt lyckats få till ett paket om 500 miljoner kronor till kulturen med anledning av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet.

Här finns en sammanfattning av förslagen i KLYS krispaket som ledde fram till stödet ovan.

Branschorganisationer
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) har kontinuerlig kontakt med oss medlemsförbund men också med kultur-, arbetsmarknads- och socialförsäkringsdepartementet. KLYS kommer fortlöpande lägga upp information om arbetet på sin hemsida och på sociala medier. För information om hur olika medlemsorganisationer arbetar för individuella konstnärers och kulturskapare villkor följ länk till KLYS webb

Tillfälliga ändringar i lagar och regler med anledning av coronaviruset 

Korttidsarbete – tidigare benämnt korttidspermittering, innebär att du som egenföretagare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Entreprenörer som har eget aktiebolag där de själva är den enda anställda får korttidspermittera sig själva.

Stödet finns tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Åtgärden gäller i nuläget enbart de av er som driver aktiebolag. Vi fortsätter att driva frågan att det även ska gälla för de med enskild firma. Till info om korttidsarbete hos Tillväxtverket.

Förstärkt arbetslöshetsersättning för fler
Regeringens har lämnat besked om lättnader i a-kasseregler egenföretagare. Tidigare har egenföretagare endast kunna ta ut a-kassa om deras företag helt upphört. Genom utvidgade möjligheter räcker det nu att förklara sitt företag vilande för att få arbetslöshetsersättning.

Utöver det sänks också kraven tillfälligt på hur länge man behöver ha arbetat (arbetsvillkoret) och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa (medlemsvillkoret). Istället för det tidigare kravet på 12 månader, räcker det att ha varit medlem i sin a-kassa i tre månader för att få a-kassa.

Om du inte är medlem i en a-kassa så besök Sverige a-kassor för att hitta en som passar dig.

Läs mer om förändringarna i a-kassan i regeringens pressmeddelande.

Betalningssvårigheter, finansiering och lånFörslaget Anstånd med betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, egenavgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. De nya reglerna föreslås börja gälla från den 7 april 2020.
I väntan på att beslut fattas om de nya reglerna kan du ansöka om anstånd enligt befintliga anståndsbestämmelser. Läs mer om hur det funkar på Skatteverkets webbplats. Till nuvarande regler som gäller för anstånd hos Skatteverket.

Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslagen föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019. Till regeringens pressmeddelande.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag – Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag. För att delta i programmet ska företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av det nya coronavirusets följder. Till regeringen pressmeddelande.

Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslagen föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019. Till regeringens pressmeddelande.

Nya regler vid sjukdomStaten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Så missa inte att anmäla dig själv när du är sjuk. Mer information på Försäkringskassans hemsida.

Krav på läkarintyg tas bort – Regeringen föreslår att du som egenföretagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. Vanliga regler för läkarintyg gäller till dess att beslut i denna fråga är taget, men när det är det ska gälla från och med 13 mars 2020.

Mer information vid nya regler finns hos Försäkringskassan

Om du blir sjuk (enskild firma och handelsbolag)

Om du blir sjuk (aktiebolag) 

Smittbärarpenning – Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning.

Läs mer hos Försäkringskassan (för dig med aktiebolag)

Läs mer hos Försäkringskassan (för dig med enskild firma)

Några fler råd på vägen…

Avtal – I det fall ett uppdrag avbokas eller ställs in, kan det vara fråga om ett avtalsbrott där du kan ha rätt till ersättning för de kostnader du haft eller beräknas få. Även om det inte finns ett skriftligt avtal kan det räcka med att kunna visa att det finns en överenskommelse muntligt, via mail, offert eller liknande. 

Om du ska teckna nya överenskommelser är det viktigt att avtala villkor där riskerna delas mellan båda parterna. Glöm inte avtalen med egna underleverantörer eller andra som kommer att anlitas i uppdraget.

CSN – Har du studielån? Kontakta CSN, det går att få nedsättning och betala mindre under en tid med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl. Läs mer om nedsättning av studielån hos CSN.

Amorteringsfritt – Om du har en bostadsrätt eller äger ditt boende, kontakta din bank och hör efter om du kan få amorteringsfritt och/eller skjuta upp räntebetalningar under en viss tid. Finansinspektionen har meddelat att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset kan utgöra särskilda skäl för undantag från amortering. Läs mer om amortering och uppskov av räntebetalningar hos Finansinspektionen.

Rådgivning – Svenska Tecknares rådgivningsverksamhet är öppen som vanligt.  Juridisk rådgivning finns på mail juristen@svenskatecknare.se och telefon måndagar och tisdagar: 13-16 samt torsdagar och fredagar 9-12. Telefon: 08-556 029 10.

Länkar till ett urval av relevanta myndigheter

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.