Foto (på Lina): Jenny Gustafsson. Bild (kopieringsfonden): Martin Forstner Studio

Redan dags att söka stipendium ur Kopieringsfonden!

Vi har ställt några frågor till Lina Lindkvist, administratör och projektledare på Svenska Tecknare om Kopieringsfonden och varför ansökningsperioden i år är tidigarelagd till våren (27 april – 21 maj) istället för hösten.

Hej Lina, du har hand om Kopieringsfonden hos Svenska Tecknare. Snart är det redan dags att söka Kopieringsfonden.
Varför är ansökningsperioden för Kopieringsfonden tidigarelagd till 27 april – 21 maj?
På Svenska Tecknare ser vi över de sätt vi kan bidra till att överbrygga denna period av ekonomisk osäkerhet för våra yrkesgrupper i coronakrisens spår. En del i den ambitionen är att Svenska Tecknare tagit beslut om att, istället för senare i höst, lägga ansökningsperioden för Kopieringsfonden 2020 redan nu i vår (27 april–21 maj) för att kunna göra utbetalningarna för 80 stipendier á 25 000 kr redan i juni.

Vilka kan söka stipendier ur Kopieringsfonden?
ALLA illustratörer, serietecknare och grafiska formgivare som har verk publicerade i Sverige kan söka stipendiet och man behöver inte vara medlem i Svenska Tecknare för att söka.    Stipendiet är skattefritt.

Vad delas ut ur Kopieringsfonden?
Årligen delar Svenska Tecknare genom Kopieringsfonden ut  80 stipendier á 25 000 kr. De pengar fonden förfogar över består av ersättningar från digital och analog kopiering av upphovsrättsligt skyddat material inom undervisningen och på arbetsplatser i Sverige. Fördelningen av stipendier utgår således från sannolikheten att den sökandes verk kopierats.

Varför delar Svenska Tecknare ut pengar ur Kopieringsfonden?
För att, som i stort i allt vårt arbete, stötta och stärka bild- och formskapare. Genom Kopieringsfonden kan vi fördela pengar som genererats genom ersättningar för den kopiering som sker främst inom undervisning direkt till kreatören.

Förutom genom Kopieringsfonden fördelas resurser via Svenska Tecknare till bild- och formskapare bland annat genom Individuell Reprografiersättning samt den kollektiva och fackliga verksamhet som bedrivs i föreningen, till exempel juridisk rådgivning, förhandlingsarbete, kultur- och näringspolitiska initiativ för att stärka upphovsrätten.

Vilka är de vanligaste frågorna du får under Kopieringsfondens ansökningsperiod?
webben har vi samlat info om hur ansökan går till och vanliga frågor och svar. Som exempel på de allra vanligaste frågorna (och svaren) kan jag nämna dessa:

  • Kan jag bara ha med böcker? Nej, du kan ta med allt du gjort, men materialet kan vara mer eller mindre relevant att ta med i ansökan. Du kan ta med tidningsillustrationer, broschyrer, kalendrar med mera – digitalt som analogt. Det är sedan upp till styrelsen för fonden att bedöma sannolikheten att det blivit kopierat inom undervisningsväsendet.
  • Kan ni skicka min ansökan från tidigare år, så jag får se hur den såg ut? Har du sökt någon gång from 2014 finns alla dina uppgifter (inkl. verkslista) sparade i webbformuläret, du behöver bara uppdatera med din senaste information. Tidigare års ansökningar (pappersansökningarna) finns inte kvar.
  • Ska jag ta med allt jag gjort? Det är supermycket! Utgångspunkten är att du kan ta med allt du gjort de senaste 10 åren, med betoning på de senaste åren. Dock är det bra att veta att styrelsen för Kopieringsfonden kommer att bedöma alla verk utifrån sannolikheten att de blivit kopierade inom undervisningen och på arbetsplatser. Så tänk så här: Vad i mitt material finns chans att det blivit kopierat i t.ex skolor och på universitet? Antagligen inte en bordstablett som du gjort, men kanske en redaktionell illustration eller en fakta- och läromedelsbok? Böcker som ges ut nästa år är inte heller relevant att inkludera eftersom de inte har kunnat kopierats. Det är du själv som avgör hur mycket och vad du vill ta med i din ansökan. Och som sagt, i webbformuläret behöver du endast lägga in verket en gång, sedan sparas din verkslista till nästa år och du behöver bara fylla på det gångna årets produktion.
  • När sker utbetalningen av stipendiepengarna? Genomgången sker normalt i november och utbetalningen görs runt årsskiftet men i år kommer utbetalningen i och med tidigareläggningen av ansökningsperioden ske redan i juni.

Till ANSÖKAN

Till mer info om hur du söker samt fler frågor och svar om Kopieringsfonden.

Frågor om Kopieringsfonden besvaras på kopieringsfonden@svenskatecknare.se

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.