Medel att söka i coronatider

I en tid med ökad ekonomisk osäkerhet och större risk för inkomstbortfall med avbrutna och uteblivna uppdrag som en följd på coronakrisen vill vi ge några tips på pengar att söka. Säkert finns många fler. Tipsa oss gärna om dem.

Under tiden fortsätter Svenska Tecknare att ställa om för att stötta branschen och genom vår samarbetsorganisation KLYS arbeta för att mer förbättringar i regelverk kring företagande och a-kassa kommer till.

Kopieringsfonden

– ansökningsperiod 27 april – 21 maj

Stipendier ur Kopieringsfonden kan sökas av alla llustratörer, serietecknare och grafiska formgivare som har verk publicerade i Sverige. Observera att ansökningsperioden är tidigarelagd till är tidigarelagd till våren (27 april – 21 maj) istället för hösten för att kunna göra utbetalnigar av 80 st stipendier á 25.000 kr redan i juni i år. Detta för att bidra till överbrygga denna period av ekonomisk osäkerhet för föreningens yrkesgrupper i coronakrisens spår. Läs mer.

Utlysning och fördelning av Statens krispaket på 500 miljoner

Flera berättigade instanser förklarade sig till regeringen beredda att förmedla medel ur statens krispaket på 500 milj. kr till hela kulturområdet. Här följer länkar till de som beslutats skall fördela ut stödet.

Författarfonden

– Ansökningsperiod 24 april – 8 maj

10 miljoner kronor ställts till författarfondens förfogande för en extra utlysning av särskilda stipendier för att lindra inkomstbortfall med anledning av coronakrisen. De kan sökas av enskilda kulturskapare med böcker på bibliotek.

Här kan ni läsa mer om Författarfondens krisstipendier där Knut Larsson, Svenska Tecknares representant i det stora stipendierådet, svarar på frågor om stipendiet.

Konstnärsnämnden

– Ansökningsperioden startar 28 april

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Dessa kan sökas av enskilda skapare inom alla konstarter. Läs mer.

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet

Kulturrådet ger medel för inställd och uppskjutna kulturevenemang och fördelar 375 av de 500 miljonerna. Svenska Filminstiutet får 50 miljoner att fördela i första hand i syfte att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Observera att de kan vara en ide att söka medel hos Kulturrådet då även du som jobbat för ett evenemang som ställts in kan söka medel.

Svenska Kyrkan delar ut pengar

– ansökningsperiod 15 april – 15 maj

Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Stipendierna är ett sätt att uppmuntra kulturutövare till arbeten om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Det går att söka stipendiet för arbetstid, materialkostnader och liknande. Läs mer 

Regionala stöd

– Håll utkik i din region eller kommun

Flera regioner i Sverige utlyser nu särskilda kulturstöd i coronatider. Nedan finner du info och länkar till satsningar i Region Stockholm och Västra Götaland. Fler satsningar kan finnas eller komma till i fler regioner så håll utkik i din region.

Region Stockholm utlyser extra 6,4 miljoner kronor i kulturstöd

Nu utlyser region Stockholm särskilt kulturstöd till kulturaktörer i Stockholmsregionen med anledning av Coronakrisen. Dessa medel utgör inte omfördelning av befintliga medel utan är nya medel som regionen lyckats få fram. Läs mer om dem här .

Regionalt stöd i Västra Götaland stöd ex västra götaland

Västra Götaland har även de presenterat ett stödpaket till kulturen, som innehåller bl a nya stipendier för kulturskapare såsom 25 stipendier för enskilt residensarbete, under rubriken Residency at Home. Läs mer om dem här .

Läs om stödpaket i regionen i sin helhet här.

I sammanhanget vill vi nämna att Svenska Tecknares samarbetsorganisation KLYS – som representerar kreatörer inom alla kultursektorer nyligen skickade ett förslag till regionalt krispaket för kulturen till landets 21 regioner för fler offensiva regionala satsningar för att skydda kulturskapare runt om i landet. Läs mer om det här:

Konstnärsnämndens stipendier

Alldeles nyligen delade Konstnärsnämnden ut 100 extra arbetsstipendier inom bild och form. Nämnden kommer även fördela medel ur statens krispaket för kulturen. Håll koll på deras webb för kommande ansökningsperioder.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Länsstyrelserna har en gemensam stiftelsedatabas där du kan söka efter stiftelser med ett visst ändamål för att söka stipendier och bidrag.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser.

Här kan du läsa mer och söka bland stiftelser inom relevant område.

Svensk Form

Slutligen vill vi tipsa om två utmärkelser/priser inom design via svensk Form: Design S som är öppen för ansökan nu och Ung svensk Form som öppnar för ansökan i maj. Läs mer om dem här.

Lathund – Corona

Svenska Tecknare har givit uppdrag åt vår redovisningsbyrå Scanena International AB. att ta fram en lathund för vilka politiska åtgärder med ekonomisk karaktär som är av vikt för föreningens yrkesgrupper. Lathunden uppdateras löpande.

Ta del av vår Corona-lathund här.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.