Knut Larsson, Svenska Tecknares representant i Författarfondes stora stipendieråd. Foto: Martin Stenmark

Krisstipendier för inkomstbortfall genom Författarfonden!

Av det krispaketet till kulturen som riksdag och regering har beslutat om, har 10 milj. kr ställts till författarfondens förfogande för en extra utlysning av särskilda stipendier med syfte att lindra effekterna av intäktsbortfall orsakade av utbrottet av det nya coronaviruset. ⁠Stipendierna kan sökas av illustratörer/tecknare, författare, fotografer och översättare som har böcker på skol- och folkbibliotek. Svenska Tecknares respresentant Knut Larsson i fondens stipendieråd svarar här på frågor om krisstipendierna.

– Det är känns bra att kunna meddela att våra grupper får del av det statliga krispaketet till kulturen genom Författarfonden som har ett bra system för att få ut pengar direkt till skaparna. Fondens ambition är att ha ett mycket snabbt förfarande så medel kan nå de verksamma så fort som möjligt, allt för att öka möjligheterna till att klara denna period med stor ekonomisk osäkerhet, säger Knut Larsson, Svenska Tecknares representant i författarfondens stora stipendieråd.

Vilka kan söka?
Alla upphovspersoner till böcker som finns på folkbibliotek och som drabbats ekonomiskt av Coronakrisen.

Vilken är din roll i detta fördelningsförfarande?
Jag är en av flera som kommer att bedöma ansökningarna. Mitt område är främst tecknare dvs. upphovspersoner till bilderböcker, serieböcker och illustrerade böcker. Vi kommer jobba hårt för en snabb handläggning.

Hur fördelas medlen genom Författarfonden?
Författarfonden har fått sin del av krispaketet som i sin tur delas ut till drabbade tecknare, fotografer, översättare och författare. Medlen kvoteras inte utan vi ser till de individuella ansökningarna som inkommer och hanterar dem i enlighet med regelverket.

Vad är förhoppningen att åstadkomma med fördelning genom Författarfonden?
Vi vet att det är en redan utsatt grupp som nu drabbats hårt. Vi tror att ett krispaket som detta betyder mycket för många. Författarfonden är en effektiv organisation när det gäller den här typen av arbete. Hastigheten i förfaranden är av yttersta vikt

Ansökningsperioden är 24 april – 8 maj 2020.⁠ ⁠Utbetalningar börjar ske i slutet av maj.

Stipendierna kan sökas digitalt på fondens webbplats, www.svff.se, via vår e-tjänst. Där kommer att finnas mer information och vägledning för sökande från och med eftermiddagen den 24 april.⁠

Bedömningen av ansökningarna kommer att göras huvudsakligen av de intäktsbortfall som redovisas i ansökan, och man behöver inte tidigare ha sökt eller erhållit stipendier från författarfonden för att komma ifråga för denna fördelning. Det är heller inget hinder att man har en ordinarie stipendieansökan insänd till författarfonden/dramatikerrådet, eller att man har ett pågående stipendium eller liknande under innehavarande år.

De intäktsbortfall som åberopas stipendieansökan ska avse intäkter från litterär yrkesverksamhet eller från verksamhet som tydligt anknyter till den litterära och bildlitterära verksamheten (inbegripet dramatik/manus, kulturjournalistik).

Övriga instanser att söka krismedel hos

KONSTNÄRSNÄMNDEN

– Ansökningsperiod 28 april – 12 maj

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Dessa kan sökas av enskilda skapare inom alla konstarter. Läs mer.

KULTURRÅDET OCH SVENSKA FILMINSTITUTET

Kulturrådet ger medel för inställd och uppskjutna kulturevenemang och fördelar 375 av de 500 miljonerna. Svenska Filminstiutet får 50 miljoner att fördela i första hand i syfte att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Observera att de kan vara en ide att söka medel hos Kulturrådet då även du som jobbat för ett evenemang som ställts in kan söka medel.

Andra tips…
webben har vi samlat även andra tips på stipendier, utmärkelse mm att söka.

2 svar till “Krisstipendier för inkomstbortfall genom Författarfonden!”

  1. […] kan också läsa mer om Författarfondens krisstipendier här där Knut Larsson, Svenska Tecknares representant i det stora stipendierådet svarar på frågor om […]

  2. […] med böcker på bibliotek. Ni kan också läsa mer om Författarfondens krisstipendier här där Knut Larsson, Svenska Tecknares representant i det stora stipendierådet svarar på frågor […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.