Krisstipendium från Konstnärsnämnden – tveka inte att söka

Från och med idag den 28 april går det att ansöka om krisstipenium ur regeringens krispaket till kulturen på 500 miljoner kronor via Konstnärsnämnden. Nämnden fördelar 70 miljoner och ansökningsperioden är kort: 28 april – 12 maj 2020 med ambition att betala ut stipendier innan midsommar.

Stipendiet kan sökas av alla yrkesverksamma konstnär eller kulturskapare (däribland bild- och formskapare och som till följd av coronakrisen drabbats av uteblivna intäkter. Den uteblivna ersättningen måste ha skett i samband med inställda konstnärliga uppdrag som var planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020. Krisstipendierna ligger på tre olika nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor.

Eftersom sökkriterier och prioriteringar kommer att se annorlunda ut jämfört med Konstnärsnämndens vanliga stipendier kan en bredare krets av kulturskapare än vanligt komma i fråga för dessa.

Tveka därför inte att söka om du har förlorat uppdrag och inkomster till följd av coronakrisen, även om du inte sökt medel från Konstnärsnämnden förut.

Frågor och svar om krisstipendierna finns här

Fördelningen på regeringens krispaket till kulturen på 50o miljoner är som följer:
370 milj via Kulturrådet – till arrangörer, föreningar m fl
70 miljoner via Konstnärsnämnden – till kulturskapare och konstnärer inom alla genrer
10 miljoner via Författarfonden – till upphovspersoner på ordområdet och bildområdet inom litteratur
50 miljoner via Filminstitutet – till visningsorganisationer såsom oberoende biografer och filmfestivaler

Övriga instanser att söka krismedel hos

FÖRFATTARFONDEN

– Ansökningsperiod 24 april – 8 maj

10 miljoner kronor ställts till författarfondens förfogande för en extra utlysning av särskilda stipendier för att lindra inkomstbortfall med anledning av coronakrisen. De kan sökas av enskilda kulturskapare med böcker på bibliotek.

Här kan ni läsa mer om Författarfondens krisstipendier där Knut Larsson, Svenska Tecknares representant i det stora stipendierådet, svarar på frågor om stipendiet.

KULTURRÅDET OCH SVENSKA FILMINSTITUTET

Kulturrådet ger medel för inställd och uppskjutna kulturevenemang och fördelar 375 av de 500 miljonerna. Svenska Filminstiutet får 50 miljoner att fördela i första hand i syfte att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Observera att de kan vara en ide att söka medel hos Kulturrådet då även du som jobbat för ett evenemang som ställts in kan söka medel.

Andra tips…
webben har vi samlat även andra tips på stipendier, utmärkelse mm att söka.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.