Coronakrisens effekter på vår medlemskår – en ögonblicksbild

Svenska Tecknares medlemmar som arbetar som illustratörer, grafiska formgivare, animatörer eller serietecknare, har förlorat uppdrag på grund av coronapandemin.

Det visar sammanställningen av Svenska Tecknares enkät om coronakrisens konsekvenser som skickades ut i början av april 2020 och 550 av våra drygt 1400 medlemmar svarat på.

49 procent av medlemmarna, som svarat på enkäten, uppger att de drabbats av coronapandemin genom förlorade, uppskjutna eller pausade uppdrag. 30 procent anser att de påverkas i hög grad. Meningar som ”inkorgen har plötsligt blivit tom” eller ”det står helt stilla” beskriver situationen för många bildskapare. ”Det var tufft redan innan, nu känns det omöjligt” och ”som tecknare lever jag alltid som i en pandemi”, är också svar som etsats sig fast.

Inkomstbortfall på mellan 20 000 – 50 000 kronor

Runt hälften av medlemmarna som svarat på enkäten bedömer att de förlorat en inkomst på mellan 20 000 – 50 000 kronor. I Svenska Tecknares marknadsundersökning från 2018 uppskattade medlemmarna själva att deras årsomsättning låg på runt 295 900 kronor före skatt. Med den siffran i åtanke kan ett inkomstbortfall på 50 000 kronor innebära en förlust på nästan en femtedel av årsinkomsten.

Bland de uppdragen som fallit bort nämns alltifrån reklamuppdrag till bokillustrationer men framför allt utåtriktade sammankomster som Skapande skola, utställningar och workshops som uteblivit. De skapare som jobbat för internationella uppdragsgivare märker också att beställningar slutat komma, likaså större mässor som givetvis uteblivit.

Två medlemmar beskriver situationen:

 ”Alla årets workshops och föreläsningar har ställts in. Samt illustrationsuppdrag för företag och reklam verkar helt ha runnit ut i sanden.”

”15 olika Skapande skola besök är i dagsläget ovisst om det blir av”.

Svenska Tecknare rekommenderar att de beställare som ställt in uppdrag ändå ska fullfölja sina avtal och betala. När det gäller uteblivna Skapande skola-uppdrag – där professionella kulturskapare undervisar i förskolor och grundskolor – går det att vända sig direkt till kommunen.

– Svenska Tecknare tittar närmare på hur vi, eller i samverkan med andra organisationer, kan bidra till att uppdragsgivare fullföljer sina avtal. Här är Skapande skola ett tydligt exempel från enkäten som innebär ett inkomstbortfall för många av våra medlemmar, säger Josefine Engström styrelseordförande för Svenska Tecknare.

Josefine Engström. Foto: Eva Edsjö

Största smällen kan komma senare

Majoriteten av Svenska Tecknares medlemmar är vana vid ”tuffa tider” och har därför en buffert sparad. Men de flesta som börjat plocka ifrån sina besparingar nämner också att de räcker i snitt högst ett halvår. Svenska Tecknare spår att den största påverkan på våra yrkesgrupper kan komma först lite senare i år eller nästa år, både när medlemmars buffertar börjar ta slut men också när fler uppdrag uteblir. ”Osäkerheten i ekonomin leder till färre uppdrag”, skriver en medlem, eller ”smällen kan komma senare”, och ”ett allmänt stopp i beställningar pga. risk för lågkonjunktur” skriver två andra.

– Coronakrisen har inte samma direkta effekt som till exempel för skådespelare men det kan ändå slå lika hårt, bara lite förskjutet, säger Sandra Åkesson jurist och tillförordnad kanslichef på Svenska Tecknare.

Utifrån den ögonblicksbild som de här enkätsvaren ger så kan den största ekonomiska konsekvenserna märkas längre fram om flera företag, organisationer eller kommuner får sämre ekonomi. Ett försämrat ekonomiskt läge i världen och i Sverige kan leda till färre professionella bild- och formuppdrag.

– Svenska Tecknare vill nu, som alltid, understryka vikten av en rik visuell kultur i Sverige. Insikten av att situationen kan komma att förvärras för flera av våra medlemmar är skälet till att Svenska Tecknares styrelse valt att lägga fram förslaget om att medlemsavgiften för nästa år ska nedsättas till noll kronor, säger Josefine Engström ordförande i Svenska Tecknare.

Vikten av hållbara avtal

Bland de som förlorat uppdrag till följd av coronakrisen ser Svenska Tecknare att det vid flera tillfällen saknats tydliga skriftliga avtal mellan beställare och skapare. Endast 3 procent har haft en godkänd offert. 44 procent av medlemmarna har haft muntliga överenskommelser, enligt enkätsvaren.

– Det är tydligt att Svenska Tecknares arbete kring hållbara avtal är särskilt viktigt nu i svåra ekonomiska tider. Vi vill understryka vikten av att våra medlemmar alltid ska ha skriftliga avtal, offerter, mailkonversationer för att dokumentera vad som kommit överens, säger Sandra Åkesson.

Sandra Åkesson. Foto: Jenny Gustafsson

Vikten av lättnader i a-kassan för de med enskild firma

43 procent av medlemmarna svarar att de är med i en a-kassa. Av dessa är det 82 procent som varit med tillräckligt länge för att kunna ta ut arbetslöshetsersättning. Men många medlemmar säger också att de inte vill gå med i a-kassan eller ta ut arbetslöshetsersättning eftersom de då måste avregistrera sin enskilda firma. En majoritet av Svenska Tecknares medlemmar har enskild firma enligt enkäten. 72 procent svarar att det är deras nuvarande anställningsform.

Enkätsvaren visar ännu tydligare hur viktigt det är att få till lättnader i a-kassereglerna för de med enskild firma. I slutet av april 2020 var Svenska Tecknare med och skrev under det uppropet som skickades till där det begärdes lättnader i reglerna för näringsidkare. De tillfälligt ändrade regelverken för de med aktiebolag behöver gälla även de med enskild firma så att Svenska Tecknares medlemmar kan korttidspermittera sig själva och fortsätta ta uppdrag och marknadsföra sin verksamhet.

– En majoritet av våra medlemmar driver bolagsformen enskild firma och är väldigt utsatta. De drabbas precis som de med aktiebolag men har dessutom ingen möjlighet att ta del av åtgärder som hittills kommit ur regeringens krispaket, läget är minst sagt oroande. Ytterligare åtgärder för enskilda näringsidkare är nödvändiga, säger Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare.

Läs om uppropet här.

Läs mer: https://www.svenskatecknare.se/blog/2020/03/27/enkat-om-coronakrisens-effekter/?hilite=%27corona%27

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.