Tre medlemmar om coronakrisens påverkan

I varje nummer av Tecknaren ställer vi frågor till medlemmar under rubriken Medlemsenkät. I kommande nummer svarar tre medlemmar på hur coronaviruset påverkat dem i deras arbetssituation. Svaren vittnar om inställda eller uteblivna uppdrag samt en osäker framtid.

Svenska Tecknares medlemskår arbetar inom många olika områden med uppdrag av varierande slag. I Svenska Tecknares i mars genomförda undersökning av coronapendemins effekter på medlemmarnas situation så anger runt hälften av de svarande att de drabbats av coronapandemin genom förlorade, uppskjutna eller pausade uppdrag.

Tidningen Tecknaren har frågat medlemmarna Lena Edselius och Marie Herzog båda illustratörer och grafiska formgivare samt Mattias Broberg, grafisk formgivare och scenograf, om hur coronakrisen påverkat deras arbetssituation, deras svar visar på en tuff verklighet som nog många i yrkeskåren kan stämma in i:


Lena Edselius, illustratör och grafisk formgivare
Medlem i Svenska Tecknare sedan: 2012
Bostadsort: Kalix
Webbplats: ikioma-lena.se

”Jag har fått förlorad inkomst på grund av planerade jobb som inte kan genomföras. Jag arbetar ofta som kurs- och workshopledare och har flera fulla kurser som måste ställas in. Det är även problem inför framtidens arbeten eftersom ingen vågar satsa på nya idéer, i osäkra tider drar man alltid in på kulturen.”

 

Marie Herzog, illustratör och grafisk formgivare
Medlem i Svenska Tecknare sedan: 2013
Bostadsort: Malmö
Webbplats: marieherzog.com

”Jag går min sista termin på masterprogrammet i design vid HDK i Göteborg och just nu sker all vår undervisning på distans, även våra slutexaminationer. Vanligtvis visas examensprojekten upp för allmänheten under Gothenburg Design Festival i oktober, så vi får väl se hur möjligheterna ser ut för det då. Jag har även illustrerat en barnbok som var tänkt att lanseras på Bokmässan, men det är ju osäkert om den blir av i år.”

 

Mattias Broberg, grafisk formgivare och scenograf
Medlem i Svenska Tecknare sedan: 2019
Bostadsort: Stockholm
Webbplats: mani.nu

”Jag är frilans med uppdragsgivare från främst scenkonsten. Vårens föreställningar är inställda och höstproduktionerna är ekonomiskt nerbantade. Jag jobbar cirka 75 procent mindre jämfört med före pandemin. Så just nu blir jag inte rik.”

I kommande nummer av Tecknaren som kommer 5 juni kan du läsa medlemsintervjuerna i sin helhet.

Mattias, Lenas och Maries svar ovan bekräftar bilden som framkommit i Svenska Tecknares undersökning av coronapendemins effekter på medlemmarnas arbetssituation. Bland de uppdrag som fallit bort nämns alltifrån reklamuppdrag till bokillustrationer men framför allt utåtriktade sammankomster som Skapande skola, utställningar och workshops. De skapare som jobbat för internationella uppdragsgivare märker också att beställningar slutat komma, likaså större mässor som givetvis uteblivit.

Läs mer om Svenska Tecknares undersökning av coronapendemins effekter på medlemmarnas arbetssituation här.

Coronakrisens effekter är genomgripande och Svenska Tecknare ser ständigt över möjligheter till omställning för att på bästa sätt möta de utmaningar denna extraordinära tid ger, ett pågående arbete för att på bästa sätt stötta som förändras dagligen. I detta arbete kan vi nämna att Svenska Tecknares styrelse beslutat att starta en krisfond som stöd till kåren samt gett i förslag till föreningens årsmöte den 15 maj om en nedsatt medlemsavgift till 0 kr för 2021. Mer information om krisfonden kommer inom kort.

Under våren ger föreningen också en utvidgad ekonomisk rådgivningsverksamhet till medlemmar för att stötta i navigeringen bland aktuella politiska krispaket, nya regelverk för a-kassa, korttidspermittering och mycket annat.⁠ Vi har också lagt upp en CORONA-LATHUND som redogör för åtgärder som kommit ur regeringens stödpaket och som påverkar våra grupper. Läs mer.

Kopieringsfonden som kan sökas av alla illustratörer och grafiska formgivare har en tidigarelagd ansökningsperiod till nu i vår (till och med 21 maj) istället för i höst så vi kan betala ut stipendier redan i juni. 80 stipendier á 25000kr skall delas ut. Läs mer.

Samtidigt arbetar Svenska Tecknare också för att på bästa sätt kartlägga hur den pågående situationen påverkar ert arbetsliv. Vi samarbetar tätt med andra kulturorganisationer för att se till att politiska åtgärder tas som gynnar våra yrkesgrupper. Vi hoppas att inom kort ha anledning att återkomma med besked om exempelvis utökade lättnader i regler om a-kassa, än mer anpassat till våra yrkesgrupper.⁠

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.