Möte i Zoom. Sandra Åkesson, Svenska Tecknare och Åsa Anesäter, Svenska Fotografers Förbund går igenom det gemensamma yttrandet angående den nya upphovsrättslagen (DSM) innan det skickas till Justitiedepartementet.

Ny upphovsrättslag kan stärka upphovspersoners ställning

Idag den 14 maj lämnar Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund i ett gemensamt svar till Justitiedepartementet förtydliganden på vilket sätt den nya upphovsrättslagen bör införas i Sverige på ett, utifrån våra medlemmars intressen så rimligt sätt som möjligt.

– Vi ser många möjligheter i och med att en ny upphovsrättslagstiftning implementeras, förutsatt att den genomförs på ett verkningsfullt sätt. Möjligheter som handlar om att ge medlemskåren stärkta yrkesvillkor i form av lagstiftning kring exempelvis skälig ersättning. Vi har nu chansen att stärka upphovspersonernas ställning på avtalsmarknaden och skapa en ny mer gynnsam praxis i branschen, säger Sandra Åkesson tf kanslichef och jurist på Svenska Tecknare.

Den nya upphovsrättslagen, kallad DSM, är en lag som ska gälla i hela Europa. I fjol antog EU det nya upphovsrättsdirektivet som ofta kallas för DSM (Digital Single Market) och ska gälla i hela Europa. Nu jobbar Sverige, och mer konkret justitiedepartementet, med att skriva in denna europeiska lag i svensk rätt.

– Det är glädjande att justitiedepartementet kontinuerligt pratar med oss parter i branschen för att få information om hur lagen rimligen ska föras in i svensk rätt.  För oss är det viktigt att den här lagen kommer att gälla bakåt i tiden. Sitter du fast i ett oskäligt avtal som löper framåt i tiden ska den nya lagen kunna råda bot på det avtalet även om det slöts innan lagen trädde i kraft. Detta poängterar vi nu i vårt svar till departementet, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund.

Genom våra svar på DSM-direktivet till justitiedepartementet eftersträvar vi att upphovsrätten stärks i fördel till upphovspersonen och för att skapa en mer jämlik avtalsmarknad.

Till artikel om vårt tidigare med Svenska Fotografers Förbunds gemensamma remissvar som lämnades i januari 2020.

Här kan du läsa Svenska Tecknares och Svenska Fotografers Förbunds yttrandet om DSM som skickades den 14 maj, i sin helhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.