Fv Josefine Engström Svenska Tecknares ordförande (Foto: Eva Edsjö) Paulina Holmgren ordförande i Fotografernas Förbund (Foto: Märta Thisner)

Bättre avtal med ny upphovsrättslag

Till hösten presenterar regeringen hur DSM (den nya upphovsrättslagen) skall implementeras i svensk lag. Ordförandena Josefine Engström (Svenska Tecknare) och Paulina Holmgren (Svenska Fotografers förbund) visar med exempel från sina verksamheter hur DSM kan motverka obalansen på avtalsmarknaden.

Under året har Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund skickat in svar till justitiededepartementet i två omgångar på hur genomförandet av ny upphovsrättslag kan ske på bästa sätt i relation till våra yrkesgrupper och branschen. 

Nedan redogör respektive förbunds ordföranden med exempel från deras verksamheter där DSM kan råda bot på den obalans som nu råder på avtalsmarkanden som i nuläget präglas av ”fulavtal” och ”friköp”.

– Jag drev tidigare en illustratörsagentur, under verksamhetens senare år kunde man ana hur marknaden höll på att förändras. Återkommande uppdragsgivare, med vilka vi hade inarbetade överenskommelser, skickade plötsligt avtal där alla rättigheter skulle ingå. För samma arvode skulle uppdragsgivaren äga alla ekonomiska rättigheter till bilden, samt ha rätt att använda bilden vid obegränsat antal tillfällen inom koncernen. Fulavtal och oskäliga villkor blev en del av vardagen för många. Det är en ojämn maktbalans på marknaden där man som illustratör är den svagare parten som måste försäkra sin omedelbara försörjning och ofta inte kan avstå från de uppdrag som erbjuds. 
Förhandlingsutrymmet har minskat och attityden från många uppdragsgivare är numera att man som bildskapare får acceptera de dåliga villkor som erbjuds, annars går de till någon annan. Istället för att förstå det konstnärliga mervärdet som bild skapar ser man snarare endast till den direkta utgiften – ett kortsiktigt tänk.
Upphovsrättslagen ger den som skapat ett verk en ensamrätt att bestämma hur verket ska användas och spridas – det är själva kärnan i allt konstnärligt skapande. När man upplåter rätten att använda och sprida verket ska skälig ersättning utgå. Men vi har alla stött på hur företag tjänat stora summor pengar på bildskapares alster, pengar som kreatören själv inte fått ta del av. 
När DSM-direktivet nu ska bli svensk lag ser vi en möjlighet att påverka denna skeva maktbalans och en möjlighet för upphovspersoner att få till insyn i hur deras verk används, skälig och proportionell ersättning för det nyttjandet och en möjlighet till omförhandling av avtal där ersättning visat sig vara uppenbart oskälig låg i relation till vad uppdraget genererat i intäkter till uppdragsgivaren. Jag ser att den nya lagstiftningen kommer innebära en mer hållbar marknad med möjligheter till en balanserad avtalsmarknad för våra yrkesgrupper, där kunder inte kan kräva alla rättigheter utan att betala för det.
 
Josefine Engström, Svenska Tecknares ordförande.
 
Svenska Fotografers Förbunds ordförande Paulina Holmgen exemplifierar nedan med ett tydligt exempel på problematiken som beskrivs ovan – när en stor aktör på marknaden kan styra utvecklingen mot en större obalans på avtalsmarknaden på bekostnad av de som gör själva innehållet.
 
– Jag har pratat med många medlemmar om olika fulavtal. Flera av SFFs medlemmar har gjort jobb för Bonnier News (BN) och när det avtal som BN skickade ut i början av 2019 hörde många fotografer av sig till mig. I avtalet från 2019, som fortfarande är aktuellt, föreslår BN en överlåtelse av rättigheter, det som slarvigt brukar benämnas friköp. Det skulle innebära en total rättighetsövergång där fotografen som skriver på inte har några ekonomiska rättigheter kvar till sina bilder. BN skulle få rätt att under upphovsrättens giltighet, dvs 70 år efter fotografens död , använda bilderna fritt. Och som det inte vore nog så skulle de tillexempel kunna låta någon annan, tex en samarbetspartner, använda fotografens bilder i sin verksamhet ett obegränsat antal gånger. Fotografens bilder skulle även få användas i marknadsföring av BN egna produkter och tjänster, som det står i avtalet ”exempelvis för läsarresor och liknande varumärkesknutna kringaffärer”. Allt detta för samma summa pengar som fotografer normalt säljer bilder för en enda redaktionell användning för. Förutom att fotografen tappar kontroll över sina bilder blir ersättningen oskäligt låg. Den blir alltså inte rimlig i förhållande till hur mycket BN får använda bilderna. Om vi lyckas få in en bestämmelse i den nya lagen (DSM) som säger att vi upphovspersoner ska få skälig och proportionell ersättning när vi säljer våra bilder så kommer avtal som Bonnier News-avtal inte följa svensk lag.
 
Paulina Holmgren, Svenska Fotografers Förbunds ordförande.
 
Om DSM – det nya upphovsrättsdirektivet 
Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund ser många möjligheter i och med att en ny upphovsrättslagstiftning implementeras, förutsatt att den genomförs på ett verkningsfullt sätt. I förbundens svar till departementet har vi lagt tyngdpunkten på att visa på:
  • Möjligheter som handlar om att ge medlemskåren stärkta yrkesvillkor i form av lagstiftning kring exempelvis skälig ersättning.
  • Att stärka upphovspersonernas ställning på avtalsmarknaden och skapa en ny mer gynnsam praxis i branschen.
  • Att den nya upphovsrättslagen lagen gäller bakåt i tiden så att man inte skall sitta fast i ett oskäligt avtal som löper framåt i tiden. Vi pekar på att den nya lagen kunna råda bot på det avtalet även om det slöts innan lagen trädde i kraft. 
Den nya upphovsrättslagen, kallad DSM, är en lag som ska gälla i hela Europa. I fjol antog EU det nya upphovsrättsdirektivet som ofta kallas för DSM (Digital Single Market) och ska gälla i hela Europa. Nu jobbar Sverige, och mer konkret justitiedepartementet, med att skriva in denna europeiska lag i svensk rätt.

Genom våra svar på DSM-direktivet till justitiedepartementet eftersträvar vi att upphovsrätten stärks i fördel till upphovspersonen och för att skapa en mer jämlik avtalsmarknad.

Läs frågor och svar om DSM med Svenska Fotografers förbunds jurist Malin Edin

Till artikel om senaste, med Svenska Fotografers Förbunds gemensamma remissvar som lämnades i maj 2020. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.