Foto: Eva Edsjö

Aktiv hemsida med vilande företag och a-kassa blir tillåtet

Igår meddelade regeringen om att vissa åtgärder i företaget ska kunna vidtas av en egenföretagare som vilandeförklarar sitt företag och samtidigt lyfter a-kassa. Det handlar t ex om att kunna uppdatera sin hemsida och marknadsföra sig gentemot kunder. Åtgärderna förslås gälla under 2020.

– Detta är glädjande besked från regeringen. Nu kan du som egenföretagare lyfta a-kassa och samtidigt hålla ditt företag vid liv för att snabbare kunna ta dig ur en situation utan jobb, säger Josefine Engström, Svenska Tecknares ordförande

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021. Du kan under 2020 när du lyfter a-kassa och har ditt företag vilande:

  • Upprätthålla viss kund- eller leverantörskontakt (men det kommer inte vara möjligt att ta uppdrag under vilandeförklarat företag)
  • Ha webb och sociala kanaler igång och hålla dem uppdaterade
  • Frångå femårsregeln som inte gäller för uppehåll i verksamheter som görs under 2020 vilket gör att det är lättare att gå in och ut i en A-kassa.

Precis som KLYS räknar vi med att a-kassorna kommer att möjliggöra för egenföretagare att gå in och ut ur systemet under 2020, så att verksam med enskild firma som får uppdrag kan ta dem och då pausa sin a-kassa/vilandeförklaring.

Josefine Engström forsätter: – De förändringar som nu presenteras av regeringen går i linje med det vi genom KLYS arbetat för i många år och som vi vill se permanentas. Att förändringarna kvarstår efter coronakrisen är ett viktigt led i att inkludera våra grupper med 93% egenföretagare i det trygghetssystem som alla betalar in till.

På tisdag 16 juni kommer slutbetänkandet på a-kasseutredningen. Vi återkommer om det då. Efter sommaren planerar vi lämna in ett remissvar på betänkandet.

Här kan du läsa vad KLYS skrivit tidigare i frågan:
http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/Flyer-Almedalen-2017.pdf
http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/socialforsakringsutredningen-SOU-2015-21.pdf
http://www.klys.se/ge-kulturskaparna-trygghet/

Mer om regeringens förordningsändring tar du del av här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/tillatet-med-vissa-atgarder-for-arbetslosa-foretagare/?fbclid=IwAR2o8UVlRI_NpPO40gpznBm70Js5xGQ4rsPX5u0XkuTLF2u3Qvp_Sq5WYOI

 

 

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.