Illustration: Elin Svensson

Förlorat Skapande skola-uppdrag? Det här gäller.

I Svenska Tecknares enkät från april om hur pågående coronapandemi har påverkat våra medlemmar ekonomiskt, nämnde flera att de förlorat Skapande skola-uppdrag. Svenska Tecknare har därför tagit reda på hur man som kreatör ska gå till väga om ett Skapande skola-uppdrag blivit inställt, uppskjutet eller pausat.

Skapande skola är ett bidrag som möjliggör för konst och kultur att integreras i förskolan och grundskolan. Tanken med bidraget är att barn ska få större möjlighet till eget skapande genom att möta och ta del av professionell kultur.

Svenska Tecknare har haft kontakt med Lykke Pörtfors som är handläggare för Skapande skola ärenden vid Statens kulturråd. Här har vi med hennes hjälp sammanfattat den viktigaste informationen för Skapande skola-uppdrag som kan vara till hjälp för Svenska Tecknares yrkeskategorier.

Vid flera frågor hänvisar vi i första hand till Kulturrådets webb om Skapande skola och corona-läget. Obs! notera att informationen på den sidan uppdateras efterhand och att läget kan komma att förändras och då även vad som gäller Skapande skola. Följande tips har tagits fram under juni 2020.

Information till dig som förlorat Skapande skola-uppdrag:

  1. Generellt så uppmanas huvudmännen (det vill säga kommunerna) att fullfölja Skapande skola projekt som redan är beställda och avtalade. Alla kommuner i Sverige har fått förlängd projektperiod till den 27 oktober för läsåret 2019/20 (alltså läsåret som precis har avslutats). Då kan huvudmannen i första hand flytta på alla projekt till början på nästa läsår och genomföra enligt plan allt det som är möjligt i samråd med kulturaktörerna. 27 oktober är sista redovisningsdatumet för bidraget och då ska allt redovisas.
  2. Huvudmannen kan alltid begära ytterligare projektförlängning om man ser att man inte hinner med.
  3. Projektändringar är också möjligt. Just nu är det tex många huvudmän och kulturaktörer som hör av sig om att tex göra en del av projektet digitalt. Och eller olika kombinationer. Kreativitet i nuläget uppmuntras från Kulturrådet gällande Skapande skola projekt!
  4. Arvoden kan betalas ut i förskott till dig som är skapare. Det vill säga, om det var tänkt att du skulle genomföra ett Skapande skola projekt under våren men det blev uppskjutet till hösten så kan du begära att få betalt för det redan nu. Det är en överenskommelse mellan huvudmannen och aktören. Men det får man alltså göra hälsar Kulturrådet.
  5. Om man inte lyckas med ovan – det vill säga ställa om projektet eller göra det senare – så kan huvudmannen betala ut arvoden och kostnader som skaparen har fått för inställda projekt. Kulturaktörerna ska alltså få betalt för inställda projekt som inte går att genomföras i ett senare skede. Ha dialog med huvudmannen/beställaren om detta och kom överens kring betalning hälsar Kulturrådet.
  6. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet (kommunen eller fristående enheter får alltså inte behålla medlen). Med andra ord, pengarna brinner inne om de inte betalas ut till skaparen. Så är ditt Skapande skola uppdrag helt inställd så hör av dig till kommunen så att du kan få detta arvode utbetalt.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.