Svenska Tecknares krisfond, öppen för donationer

Innan sommaren kunde Svenska Tecknare i en första ansökningsomgång betala ut ett 20-tal stipendier. Under hösten kommer en ny ansökningsperiod utlysas och Svenska Tecknare välkomnar inför den donationer till fonden från institutioner, organisationer, företag och privatpersoner.

Coronaviruset har skapat ett allvarligt läge som slår mot verksamma inom bild- och form. Svenska Tecknare bevakar och jobbar genom KLYS för åtgärder för att stödja branschen. Med en krisfond försöker vi göra ytterligare genom att stötta upp med medel direkt i enskilda företag som drabbats hårt.

– Svenska Tecknares krisfond är extra angelägen då majoriteten av Svenska Tecknares grupper är enskilda näringsidkare som trillar mellan stolarna i andra åtgärder och krispaket som kommit till, säger Sandra Åkesson tillförordnad kanslichef på Svenska Tecknare.

Swisha ditt bidrag till Svenska Tecknares krisfond

Föreningen har öppnat upp för donationer till fonden. Institutioner, organisationer, företag och privatpersoner, såhär kan ni skänka pengar: Swisha till Svenska Tecknare på nummer 123 677 84 84  och märk din betalning med “Krisfond + avsändare”.

Kontakt: mailadress krisfond@svenskatecknare.se.

Svenska Tecknares Krisfond

Syfte: Att nå de som inte omfattas av andra stöd från t.ex. Författarfonden, Konstnärsnämnden eller Kulturrådet, eller annan typ av arbetsstipendier eller får kopieringsfondens stipendium under våren. Syftet är att hjälpa de illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare och animatörer som har det allra svårast. Såväl medlemmar som icke-medlemmar kan söka.

Kriterier:

  • Berättigade att söka är medlemmar och icke-medlemmar inom områdena illustration, grafiska formgivning, serier och animation som förlorat intäkter på grund corona-pandemin och därmed hamnat i en akut ekonomisk kris.
  • Fonden ger i första hand till de som har det värst och inte kan betala hyra/mat
  • I ansökan ska sökande visa på inkomstbortfall, dvs inställda uppdrag/brutna avtal/inga uppdrag i jämförelse med förra året.
  • Krisfondskommittén kommer i bedömningen lägga vikt vid vilka som har allra störst behov av pengarna. Faktorer så som den sökandes samlade ekonomi, andra stipendier/bidrag den sökande erhåller. Även faktorer så som möjligheten till a-kassa och korttidspermittering kommer vägas in i bedömningen.

Ansökningarna handhas av en krisfondskommitté som på uppdrag av Svenska Tecknares styrelse mottar alla ansökningar och fattar beslut genom majoritetsbeslut. Kommittén består av yrkesverksamma skapare med en gedigen erfarenhet och förståelse för medlemmarnas verklighet. Kommitténs beslut går inte att överklaga och handlingarna blir inte offentliga.

Till info och ansökan

Svenska Tecknares krisfond är utformad med Svenska Fotografers förbunds fondstruktur som förlaga.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.