Bildnot: Bilden av Sara Granér är ursprungligen framtagen i samband med Svenska Tecknares, SFF och KRO:s gemensamma rapport om våra yrkesgrupper och trygghetssystemen. Den lämnades till regeringen i september 2016, maa socialförsäkringsutredningens slutbetänkande SOU 2015:21. Tyvärr är den träffande bilden aktuell även idag.

Ny utredning av trygghetssystemen för företagare

Regeringen har beslutat om en utredning som syftar till att göra trygghetssystemen för företagare tydligare, enklare och mer förutsägbart. – Det är välkommet med en utredning som vi hoppas kan ge våra yrkesgrupper förbättrade möjligheter att ta del av det sociala trygghetssystem som vi alla betalar in till. Svenska Tecknare kommer följa utredningen och ge synpunkter på den under hösten, säger Josefine Engström ordförande i Svenska Tecknare.

Svenska Tecknare har gemensamt med våra systerorganisationer inom bild-området samt genom KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), länge arbetat med att stärka den sociala tryggheten för egenföretagande. Utredningen ska bland annat föreslå tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst för företagare med enskild firma.

KLYS har gjort inspel till näringsdepartementet inför arbetet med kommittédirektiven. Redan den 2 november 2020 ska delbetänkande presenteras och ett slutbetänkande kommer den 15 december 2021.

– Regelverket kring företagares trygghetssystem är komplext och i vissa fall svårgenomträngligt och präglas inte av den enkelhet och förutsägbarhet som är önskvärd. Detta är en av anledningarna till att regeringen går vidare med förslagen som lämnades i betänkandet Företagare i de sociala trygghetssystemen, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från regeringen.

I betänkandet Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41) identifierade utredningen följande områden där fortsatta åtgärder och analyser bedöms angelägna.

1.      Tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst för företagare med enskild firma.

2.      Översyn av reglerna för karens och sjuklön i syfte att uppnå en större enhetlighet mellan olika företagsformer.

3.      Analys av regler och tillämpning gällande partiell sjukskrivning och rehabilitering av företagare.

4.      Stärkt webbaserad information och stöd till företagare samt utvecklade e-tjänster.

5.      Fortsatt analys av frågor kring företagandets utveckling och pågående förändringar och utmaningar i en globaliserad gig- och delningsekonomi.

Den nya utredningen kommer att ta utgångspunkt i de bedömningar som denna utredning lämnade och fortsätta arbetet med att lämna konkreta förslag inom vissa områden.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.