FV Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden fotograf: Johan Westin, Josefine Engström ordförande Svenska Tecknare, foto: Eva Edsjö

Anpassade kriterier för kommande krisstöd!

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela ytterligare 20 miljoner kronor av den tidigare avsatta halva miljarden till krisstöd för konst- och kulturområdet. De nya medlen kommer utlysas i slutet av augusti och nämnden meddelar nu att ansökan kommer anpassas mer till våra yrkesgruppers verklighet.

Svenska Tecknare har varit i kontinuerlig kontakt med Konstnärsnämnden för att understryka förutsättningarna för våra yrkesgrupper inför att kriterierna för de nya krisstipendierna skall utformas. Nu kom besked om att kriterierna för de nya medlem kommer att se annorlunda ut och att Konstnärsnämnden tar de som haft svårt att söka i beaktning och nämner särskilt området bild och form.

Svenska Tecknare har tydliggjort att våra medlemmar inte på ett rimligt sätt har kunnat tillgodogöra sig Konstnärsnämndens krisstipendier i förra ansökningsomgången eftersom de saknat underlag för att visa på förlorad inkomst.

Därför är vi glada att nu kunna meddela följande:

Tidigare i veckan uttalade sig Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden såhär: – Den stora skillnaden är att det inför nästa ansökningsomgång tagits bort kravet med intäktsbortfall. Vi kommer att titta utifrån det vi lärt oss av den här perioden och se om det var några grupper som behöver särskilt stöd nu och framåt. Hon nämner i sammanhanget särskilt att området för bild och form ska ses över. Till inslaget på svt.se.

Josefine Engström, ordförande på Svenska Tecknare kommenterar beskedet så här: – Det är glädjande att Konstnärsnärsnämnden varit lyhörda i vår kontakt med dem och ändrar kriterierna för kommande krisstöd vilket ger bättre förutsättningar för en rik visuell kultur i Sverige även efter krisen. Det här innebär att fler av våra medlemmar kan uppfylla kriterierna för stödet.

Kravet på att verifiera inkomstbortfall slopas alltså för de 20 miljoner av regeringens krisstöd som omfördelats till Konstnärsnämnden och som kommer att bli sökbara för enskilda konstnärer till hösten. Detta eftersom krisstödet inte nått fram till många av de mest behövande.

Kompletterat stöd från regeringen behövs
Svenska Tecknare vill in detta sammanhang även instämma med KLYS om att regeringen dessutom behöver komplettera det krisstöd som de beslutade om i mars och satsa på ytterligare medel till kulturen. De 500 miljonerna skulle täcka inkomstbortfall fram till sista maj respektive sista augusti. Men eftersom coronakrisen kommit att bli långt mer utdragen och omfattande än vad som förutsågs i mars, är det nu dags att följa upp satsningen med nya medel, om konsten och kulturen i Sverige inte helt ska slås ut.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.