Foto: Jenny Gustafsson

Svenska Tecknare söker verksamhetsledare

Svenska Tecknare söker en verksamhetsledare. Läs mer om tjänsten här och ansök senast den 5 augusti.

Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Svenska Tecknare arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för sina medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1400 medlemmar.

Det här gör Svenska Tecknare

 • Erbjuder kvalificerad arvodes- och avtalsrådgivning
 • Arbetar för att stärka upphovsrätten
 • Driver frågor inom kultur- och näringspolitik
 • Erbjuder utbildning och inspiration
 • Bygger samarbeten med andra konstnärsorganisationer
 • Förbättrar i trygghetssystemen för frilansare
 • Verkar som remissinstans för lagförslag och regeländringar
 • Utvecklar och stärker nätverk mellan medlemmarna

Svenska Tecknare är en medlemsstyrd organisation som på årsmötet väljer en styrelse som sitter under en tvåårsperiod. Styrelsen pekar ut den övergripande inriktningen för organisationen, sedan är det Svenska Tecknares kansli som utför det dagliga arbetet.

Samarbeten

Svenska Tecknare samarbetar med andra organisationer och i nätverk som gynnar medlemmarnas intressen.

 • Illustratörcentrum organiserar yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare. Huvuduppdraget är uppdragsförmedling och Illustratörcentrum informerar om och marknadsför föreningen mot potentiella uppdragsgivare.
 • Bildupphovsrätt i Sverige är ett samarbete mellan sex organisationer som hanterar bildrättigheter och upphovsrättsliga medel. Uppgiften är att reglera hur bilder kopieras och vidareanvänds, främst i nya medier.
 • KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) är en paraplyorganisation för 17 konstnärsorganisationer och representerar över 30 000 utövare inom bild, form, film, ord, musik och scen. Uppgiften är att bevaka medlemsgruppernas intressen inom såväl det kulturpolitiska området som när det gäller arbetsmarknads- socialförsäkrings- och skattefrågor.
 • Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av sina 14 medlemsorganisationer. Copyswede tecknar avtal om återanvändning av sammansatta verk som består av många olika rättigheter, exempelvis filmer och TV-program, och som kräver samverkan av de deltagande rättighetshavarna.

Svenska Tecknare samarbetar också med ett flertal organisationer i Sverige och i andra länder, vilket ger information och inspiration som utvecklar föreningens eget arbete.

Ekonomi

Svenska Tecknares största intäkt är upphovsmannamedel som kommer från användning av medlemmarnas verk via kopiering i t.ex. skolor och högskolor, och för intern information på arbetsplatser mm. Pengarna inkasseras och fördelas via Bonus Copyright Access. Intäkterna består därutöver av ett organisationsbidrag från författarfonden samt medlemsavgifter.

Den största delen av upphovsmannamedlen betalas ut i individuella ersättningar till upphovsmännen, inte bara till Svenska Tecknares medlemmar, utan till alla upphovspersoner inom bild. Mycket går till IR, individuell reprografiersättning, och en ytterligare stor del går till Fotokopieringsfondens stipendier. En del av upphovsmannamedlen används för det att bedriva kollektiv verksamhet för att förstärka förutsättningar och villkor för alla upphovspersoner inom området.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsledare leder du organisationens kansli på sex personer att förverkliga Svenska Tecknares strategier och visioner. Med dig som ledare växer organisationen, får större genomslagskraft och gehör för sina frågor. Du representerar Svenska Tecknare på ett positivt och konstruktivt sätt för att nå ut till utövare, politiker, uppdragsgivare och allmänheten och verkar som en samlande kraft för organisationens medlemmar och deras intressen. Internt är du en samlande kraft och skapar en trygg och kreativ arbetsmiljö.

Rollen som verksamhetsledare är central i organisationen. Styrelsens förtroendevalda bär främst med sig sina fackkunskaper och erfarenheten som kreatörer. Nyckeln till en framgångsrik verksamhet är att dessa kunskaper förenas med de kunskaper som du som verksamhetsledare, och ditt kansli besitter om planering och genomförande. För att de strategiska målen ska uppnås räcker det inte med bra idéer. De måste förankras i en realistisk och konkret verksamhetsplan som du säkerställer genomförandet av. Därför sker styrelsens strategiska arbete bäst i samverkan med verksamhetsledaren och kansliets anställda. Det är också garantin för att hela organisationen talar med en röst.

En av de viktigaste frågorna för Svenska Tecknare är att illustratörer, grafiska formgivare och andra visuella kommunikatörer ska kunna leva på sitt arbete utan hinder; de ska värdesättas och arvoderas som de kvalificerade experter de är. Att på alla sätt verka för skäliga ersättningar, rimliga avtal och försäkra att medlemmarnas upphovsrätt inte äventyras eller överträds är frågor som ständigt står i centrum. Både i form av information, utbildning och opinionsbildning. För dig kommer även arbetet med att öka medlemsantalet vara viktigt, så att Svenska Tecknares tyngd ökar inom alla de områden organisationen vill verka inom.

Svenska Tecknare befinner sig i en omvärld där förändringar är en del av vardagen, vilket ställer höga krav på intern förändringsförmåga. Återkommande är förmågan att bygga nätverk, att ställa krav på marknaden, att göra rösten hörd; exempelvis i media, på Bokmässan, i panelsamtal, och inte minst genom deltagande i olika nätverk och samarbetsorganisationer mm.

 

Kravprofil verksamhetsledare

 

Utbildning

Akademisk utbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.

Utbildning inom chefs- och ledarskap samt projektledning är meriterande.

 

Krav på kunskap och erfarenhet

 • Framgångsrik erfarenhet av personalledning
 • Erfarenhet av strategiskt arbete med PR och/eller kommunikation
 • Kunskap om och förståelse för hur en intresseorganisation med medlemmar fungerar och verkar
 • Kunskap om ekonomi, budgetering och planering
 • Dokumenterad erfarenhet av att uttrycka sig väl i tal och skrift
 • Förståelse och intresse för upphovsrätt, kultur- och näringspolitiska frågor

Meriterande kunskap och erfarenhet

 • Erfarenhet som verksamhetsledare/VD
 • Insyn i och/eller erfarenhet av kultursektorn
 • Erfarenhet av idéburen verksamhet
 • Förhandlingsarbete – både med motparter och samarbetspartners
 • Förmåga att skapa och bygga nätverk

Ledarskap och personliga kompetenser

 • Utvecklad förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt, men även att driva en verksamhet operativt
 • Tydlig, rak och kommunikativ ledarstil
 • Väl utvecklad samarbetsförmåga
 • Utvecklad förmåga att entusiasmera och bygga starka arbetslag
 • Transparent och prestigelös, god självkännedom
 • Orädd, med hög integritet och stabilitet, rättvis
 • Social och lyhörd
 • Utvecklad förmåga till ordning och struktur
 • Visionär
 • Pedagogisk

 

I denna rekrytering samarbetar vi med Helena NorderSearch Alliance. För att söka tjänsten skickar du cv och personligt brev till henne på helena.norder@searchalliance.se och för eventuella frågor når du henne på 070 668 99 50.

Välkommen med ansökan senast 5/8.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.