Formgivning: Studio Lina Forsgren.

Chans för bildskapare att få betalt när system ses över

Kommer bildskaparna att äntligen att ersättas inom ordningen för privatkopiering, PKE? Den 20 augusti lämnade regeringen besked att de tillsatt en utredare med uppgift att se över systemet.

– Svenska Tecknare välkomnar detta steg mot ett mer rättvist upphovsrättsligt system som ger bildskapare bättre förutsättningar att få betalt för sitt arbete. Idag lever inte Sverige upp till EU:s lag om att ersätta bildskapare för privatkopiering,  säger Sandra Åkesson tf verksamhetsledare på Svenska Tecknare.

I dagsläget får rörlig bild skapad av filmare och tonsättare ersättning, men inte bildskapare. Detta trots att stillbilder privatkopieras mer än någonsin och att det sedan 2005 skall ske så inom EU:s lag.

Utredaren som regeringen tillsatt ska ta reda på i vilken omfatt­ning den tillåtna kopie­ringen av upphovs­rättsligt skyddat material för privat bruk före­kommer och bedöma vad som utgör en rimlig kompen­sation för kopie­ringen.

Bildupphovsrätt i Sverige lanserar bildbetalt.nu tillsammans med oss andra bildorganisationer, med förhoppningen att göra den enklare för alla som vill att sätta sig in i frågan och för att påverka våra medlemmar och opinionen att förstå att PKE behöver ses över. Gå gärna in på sajten och titta på kampanjfilmen nedan.

Vad är PKE?

PKE står för privatkopieringsersättning och är ett system skapat för att upphovspersoner ska bli ersatta för att deras verk kopieras och sprids.

Systemet fungerar så att den som tillverkar eller importerar produkter som kan användas för privatkopiering – exempelvis mobiltelefoner, hårddiskar eller kopiatorer – ska betala en ersättning. Den tas ut genom en låg avgift på varje produkt som sedan fördelas till rätt personer.

Läs mer om kampanjen Bildbetalt.nu här

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.