KLYS uppgraderade krispaket presenteras för regeringen

Idag, den 21 augusti kommer KLYS att träffa inte mindre än tre ministrar; kulturminister Amanda Lind, näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, för ett möte om den svåra situationen för yrkesverksamma kulturskapare under pandemin.

Vid mötet presenteras KLYS nya förslag till uppföljande krispaket för kulturen #krispaketförkulturen2.0, som tagits fram i samarbete med KLYS 14 medlemsorganisationer. Svenska Tecknare är en av dessa medlemsorganisationer. I krispaketet anges vilka åtgärder regeringen bör prioritera för att skapa rimliga villkor för kulturskaparna under pandemin. Åtgärderna rör arbetsmarknadspolitiska, kulturpolitiska samt trygghetssystemsrelaterade frågor, alla viktiga för våra yrkesgrupper.

– Regeringen har under coronakrisen lyssnat till KLYS tidigare förslag på åtgärder, nu hoppas vi att de lyssnar igen så att ytterligare åtgärder kommer till för ett samhälle med en levande kreativ näring och rik visuell kultur. Det är av stor vikt att krisstöd kan sökas av våra yrkesgrupper samt att trygghetssystemet i form av a-kassa och åtgärder som korttidsarbete träffar våra yrkesgrupper, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.

Här listar vi några av de åtgärder Krispaketet innehåller, du kan läsa hela krispaketet på klys.se

  • Ta snarast fram en plan med riktlinjer för ett ansvarsfullt öppnande av publika kulturverksamheter som tillåter fler än 50 personer beroende på hur stor arena/scen det handlar om (hellre procentuell andel/rörligt antal i förhållande till storlek/kapacitet, än en statisk numerär), så att fler människor kan ta del av konst och kultur igen, samtidigt som fler kulturskapare kan arbeta. Gör omedelbart berörda branscher delaktiga i dialogen om öppnandet.
  • Satsa på de enskilda näringsidkarna och låt dem också omfattas av systemet för korttidsarbete, så att de kan korttidspermittera sig själva på samma sätt som enmansaktiebolagsinnehavare, i enlighet med #uppropförenskildafirmor från i våras, som KLYS aktivt driver och stödjer
  • Inför möjlighet till a-kassa på deltid alternativt tillåt marknadsföring och enstaka uppdrag under en vilandeperiod utan att egenföretagaren förlorar sin a-kassa i enlighet med #uppropförenskildafirmor, genom att utvidga den förordningsändring som regeringen beslutade om den 11 juni 2020.
  • Säkerställ att a-kassorna tillämpar de nya, tillfälliga reglerna om att kunna vilandeförklara sitt företag flera gånger under 2020 på så sätt att egenföretagare kan gå in och ut ur a-kassesystemet om de skulle få tillfälliga uppdrag under 2020. Flera a-kassor har meddelat att detta ska vara möjligt, medan andra ger mer tveksamma besked i frågan. Det skapar oro och otrygghet bland frilansande kulturskapare att oförutsebarheten är så stor.
  • Genomför EU:s upphovsrättsdirektiv på så sätt att kulturskapare – i den svenska upphovsrättslagstiftningen – ges en bättre avtalsställning och skäliga villkor, t ex i form av lämpliga ersättningar, i enlighet med KLYS förslag (jfr KLYS skrivelser till justitiedepartementet angående artikel 18-23 DSM-direktivet från den 5 december 2019 samt den 11 februari och den 10 juni 2020).
  • Komplettera och justera snarast det statliga krisstödet till kulturen som utlystes i våras genom att; Anslå ytterligare krismedel via Konstnärsnämnden och Författarfonden till kulturskapare för uteblivna uppdrag och inkomster efter den 31 augusti, som är behovsprövat (t ex utifrån förra årets intäkter i kombination med prognos för 2020), och når fram till fler, och som inte ställer samma krav på dokumenterat inkomstbortfall som de krisstipendier som utlystes i våras. T ex inbegreps inte utebliven försäljning, vilket inneburit att de konstnärer som lever på att sälja sin konst fallit utanför.komplettera krisstödet med fler arbetsstipendier för yrkesverksamma kulturskapare genom Konstnärsnämndens befintliga ordningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.