Bild: Studio Lina Forsgren

Debatt: Ni kopierar våra bilder men vi får inte betalt

I lördags, 22 augusti 2020, publicerade Svenska Tecknare, tillsammans med Bildupphovsrätt i Sverige och fem andra bildorganisationer, en gemensam debattartikel i Aftonbladet. I artikeln skriver vi om vikten av att bildskapare måste ersättas inom ordningen för privatkopiering, PKE. Ta del av artikeln nedan.

DEBATT.  Sverige bryter mot EU-rätten – hög tid att ersätta bildskaparna.

En utredning har, på initiativ av riksdagen, tillsatts för att se över hur privatkopieringssystemet kan förbättras. En av de väsentligaste frågorna för utredningen måste vara att se till att stillbilderna integreras i ersättningen. Möjligheten att kopiera för privat bruk är fast förankrad i vårt vardagliga beteende.

Vi kopierar stillbilder på många olika sätt, ur tidningar och tidskrifter genom fotokopiering eller utskrift från internet, vi tar bilder vid utställningar med kameran i telefonen, laddar ner bilder från internet till datorn, skannar in bilder genom mobiltelefonens kamerafunktion eller använder kopiatorn och vi använder olika tekniker för att föra bilder mellan olika media och göra pappersutskrifter.

Allt detta betraktar konsumenten som normal användning eftersom produkterna som gör det möjligt att kopiera ger enkla och generösa möjligheter till det. Det gäller såväl mobiltelefoner som kopieringsapparater.

EU har i direktiv och i ett flertal domar från EU-domstolen slagit fast att om en medlemsstat ger medborgarna en rätt att privatkopiera fritt utan tillstånd från upphovspersonen måste man ge bildskaparna, som konstnärer, illustratörer och fotografer en rimlig kompensation för det. Det gäller för alla typer av media och för alla typer av verk utom när privatkopieringen medför ett obetydligt förfång för rättsinnehavarna.

Hos oss har bildskaparna i stort sett ställts vid sidan i ersättningssystemet och Sverige bryter mot EU-rätten när man inte kompenserar bildskaparna.

Det finns flera tydliga bevis för att det sker en omfattande privatkopiering av bilder. Enligt en undersökning från organisationen Copyswede är stillbilderna det som kopieras mest. Den anger att drygt 70 procent av svenskarna privat kopierar bilder från internet och en av tre uppger att de sparar ner bilder på konstverk för privat bruk. Det är trender som bekräftas av internationella undersökningar från bland annat Norge och Frankrike.

Många av EU:s medlemsländer har en kompensationsordning för stillbilder och de flesta länder som gjort förändringar i lagstiftningen efter 2001, när EU-direktivet som reglerar detta infördes, har sett till att stillbilder också omfattas. Till exempel införde Norge en kompensationsordning för text och bild 2018.

Bildskaparnas inkomster är generellt låga och halkar efter övriga yrkesgrupper inom kultursektorn. En bildkonstnär har i genomsnitt en månadsinkomst på 13 000 kr före skatt. Enskilda fotografer och illustratörer är hårt pressade av en mediemarknad i förändring.

Det är orimligt att bibehålla en situation där bildskaparna pressas av samhällsförändringar och samtidigt utestänga dem från de inkomstmöjligheter som skapas utifrån dessa förändringar.

I förlängningen handlar det om att upprätthålla kunskaps- och kultursamhällets krav på en mångfald av kvalificerade bilder med olika uttryck.

De grundläggande ersättningssystemen måste fungera för alla, arbetet som är grunden för användningen måste ersättas. Rätten att kopiera fritt för privat bruk är bra men det är oacceptabelt att upprätthålla en lagstiftning där bildskaparnas arbetsresultat kan kopieras fritt utan att ersättning utgår.

De professionella bildskaparna, som tillför samhället bilderna, kräver rättvisa och en rimlig ersättning genom att även stillbilder ska omfattas av privatkopieringsersättning. Bildbetalt nu!

Åsa Berndtsson, ordförande Bildupphovsrätt
Sara Edström, ordförande Konstnärernas riksorganisation
Josefine Engström, ordförande Svenska tecknare
Paulina Holmgren, ordförande Svenska fotografers förbund
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
Ronny Knutsson, ordförande Svenska konstnärsförbundet
Paul Vestergren, ordförande Bildleverantörernas förening

Så fungerar ersättningen

Privatkopieringsersättning utgår som kompensation för rätten att kopiera verk av olika slag för privat bruk. Ersättningen erläggs av den som tillverkar eller importerar de anordningar som kan användas för kopiering, i form av en låg avgift. Endast privat kopiering omfattas men all sådan kopiering, som inte är försumbar, ska omfattas enligt ett EU direktiv.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.