Stöd till enskilda näringsidkare på remiss

I förra veckan kom regeringens förslag om omsättningsstöd. Igår samlade KLYS samarbetsorganisationerna för att analysera hur omsättningsstödet bör utformas på bästa sätt för våra yrkesgrupper.

– Som Svenska Tecknare tidigare meddelat är föreningen positiv till att det äntligen kommer ett stöd med ambition att träffa enskilda näringsidkare. Dock kan vi efter samtal med KLYS medlemsorganisationer och efter genomläsning av förslaget i sin helhet se att en del nödvändiga anpassningar till våra yrkesgruppers verklighet saknas i förslaget, säger Jenny Gustafsson, kommunikatör på Svenska Tecknare som representerade föreningen på gårdagens möte om stödets utformning i nuläget.

På onsdag svarar Svenska Tecknare gemensamt med KLYS och dess medlemsorganisationer på remissen för omsättningsstödet med förhoppning om ett stöd som träffar rätt.

Omsättningsstödet i korthet: 

Som förslaget ser ut nu ska du som enskild näringsidkare ha haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019 för att kvalificera för stödet. För att vara berättigad ska du kunna visa att din omsättning under 2020 varit lägre än under samma period föregående år. I praktiken innebär det att omsättning ska ha varit 30 procent lägre under mars och april, 40 procent lägre under maj och 50 procent lägre under juni-juli  Till skillnad omställningsstödet beräknas detta stöd inte på fasta kostnader, utan baseras enbart på minskad omsättning.

Ansökningsperioden föreslås bli 29 oktober 2020 till 31 januari 2021.

I den medlemsundersökning som Svenska Tecknare genomförde framkom att drygt 30% av de av föreningens medlemmar som svarade är kombinatörer. Medianen för omsättning låg i samma undersökning på just 200 000 kr, vilket innebär att hälften ej skulle kvala in att söka det stöd som nu föreslås.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.