Bildtext: Till vänster: Skärmdump från KLYS Facebooksida, på bild Ulrica Källén, KLYS, foto: Madeleine Söder. Till höger: Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström, foto: Eva Edsjö.

Gör stödet till enskilda näringsidkare träffsäkert!

Idag svarar Svenska Tecknare via KLYS på regeringens förslag om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. – Pandemins ekonomiska konsekvenser slår extra hårt mot enskilda näringsidkare inom kultursektorn, därför måste förslaget anpassas efter våra förutsättningar för att ha effekt. Om inte riskerar våra grupper att en än gång hamna utanför stödsystemet, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.

–  En tredjedel av Svenska Tecknares medlemmar kombinerar sin verksamhet som frilans med någon form av anställning och en stor del av yrkeskåren har en omsättning som understiger det föreslagna omsättningskravet på 200 000 kr. Att omsättningskravet sänks eller slopas helt i enlighet med KLYS remissvar är av största vikt för Svenska Tecknare, säger Josefine Engström, Svenska Tecknare om betonar vikten av att regeringen lyssnar på remisssvaret och anpassar omsättningsstödet till enskilda näringsidkare till just enskilda näringsidkares verklighet.

Nedan publicerar vi det för samarbetsorganisationerna i KLYS gemensamma pressmeddelande med anledning av remissvaret på regeringens förslag om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

PRESSMEDDELANDE från KLYS 2020-10-07

Krisstödet till enskilda firmor får inte träff på frilansande kulturskapare

Sen i mars har KLYS drivit frågan om krisstöd till enskilda firmor – en företagargrupp som hittills diskriminerats och fallit utanför i princip alla de stödåtgärder som presenterats av regeringen. Den 9 september presenterade regeringen äntligen ett särskilt riktat stöd till enskilda näringsidkare, som nu är ute på remiss till bl a KLYS. Men efter närmare analys av förslaget tvingas KLYS konstatera att även detta stöd misslyckas med att fånga upp de mest behövande på arbets-marknaden – de yrkesverksamma kulturskaparna med enskild firma.

Förslaget till omsättningsstöd har en rad brister som innebär att många kulturskapare inte kommer i fråga för stöd. Det är stelbent och missgynnar dem som har låga och ojämna inkomster, vilket är utmärkande för frilansande kulturskapare. Eftersom kulturarbetsmarknaden ser ut som den gör kombinerar nästan en fjärdedel av de yrkesverksamma sin firma med visstidsanställningar, vilket i sin tur medför att intäkterna i firman sällan uppgår till 200.000 kr (en tröskel som krävs i det nuvarande förslaget).

KLYS uppmanar därför regeringen till bl a följande ändringar i omsättningsstödet:

1. Slopa eller sänk tröskeln för att omfattas av stödet till minst 100.000 kr i nettoomsättning föregående år

2. Skapa större flexibilitet i stödet så att enskilda firmor med ojämna intäkter över året och mellan år inte missgynnas

3. Förläng perioden för omsättningsstödet till att omfatta augusti-september redan nu, med möjlighet till ytterligare förlängning

4. Gör tid med sjukpenning och föräldrapenning överhoppningsbar vid beräkning av nettoomsättning för föregående år, så att inte personer som varit sjukskrivna och föräldralediga faller utanför stödet

– Det är bra att vi äntligen har ett förslag till särskilt stöd för enskilda näringsidkare på plats, även om det kom alldeles för sent. Men nu vill det till att det också blir träffsäkert, så att det når fram till alla de enskilda firmor som hittills inta har fått stöd i någon form under krisen, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS.

KLYS är som enda kulturskaparorganisation formell remissinstans till näringsdepartementets förslag om omsättningsstöd som remitterades i förra veckan och vi lämnar idag in vårt yttrande, där vi problematiserar förslaget och föreslår justeringar för att det ska nå fram till de mest behövande inom kultur- och mediebranschen.

För mer information:
Ulrica Källen, verksamhetsledare KLYS 0733-400033
Susin Lindblom, vice ordförande KLYS 0705-888703

Ta del av remissvaret i sin helhet här

 

 

 

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.