Josefine Engström. Foto: Eva Edsjö

Nytt regelverk för a-kassan på remiss

I juni kunde vi meddela att ”Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster” överlämnats till regeringen. Svenska Tecknare skriver nu sitt svar som senast den 30 oktober skall lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.

– Vi vill i med vårt yttrande särskilt betona vikten av att reglerna vid vilandeförklaring ses över för att arbetslöshetsförsäkringen skall bli tillämpningsbar för våra medlemmar med 93% egenföretagare, säger Josefine Engström.

Förutom att genom KLYS lämna svar på a-kasseutredningen (Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37) kommer Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund lämna ett eget yttrande för att extra betona avgörande delar för våra yrkesgrupper. Det handlar om ökade möjligheter att vilandeförklara sitt företag och att kunna vidta åtgärder i det under vilandeperioden, samtidigt som möjlighet att lyfta a-kassa finns.

Nästa vecka skickar vi in vårt svar på utredningen om nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen med förhoppningar om att vi tillsammans med KLYS, Företagarna och andra primärorganisationer blir lyssnade på i arbetet med arbetslöshetsförsäkringen framåt.

När vårt yttrande är inskickat till Arbetsmarknadsdepartementet publicerar vi det på webben i sin helhet.

Fakta inkomst:
Medellönen i Sverige 2018 var 34 600 kronor i månaden.
För kvinnor 32 600 kronor och för män 36 500 kronor.
(Källa: SCB)

Var fjärde företagare (25 procent) har en lön under 15 000 kr i månaden. Över 71 procent av företagarna har en lön under medellönen i Sverige. Endast var femte företagande kvinna (21 procent) har en lön över 35 000 kr i månaden. Bland företagande män har 29 procent en lön över 35 000 kr i månaden. Företagare med enskild firma har en klart lägre genomsnittlig lön. Endast nio procent har en lön som överstiger 35 000 kr i månaden. Motsvarande siffra bland företagare med aktiebolag är 33 procent. (Källa: Företagarna, skriften Arbetslösheten för Företagare, april 2020). (Text hämtad från Svenska Fotografers förbunds webb)

Medlemskap i A-kassa
Två av fem företagare i Sverige är medlem i en A-kassa. Företagare med en till fyra anställda har en anslutningsgrad om 46 procent. Högst anslutningsgrad har företagare med fem till nio anställda (49 procent). (Text hämtad från Svenska Fotografers förbunds webb)

Svenska Tecknares medlemmar
Enligt Svenska Tecknares medlemsenkät från april i år är Svenska Tecknares medlemmar till stor del enmansföretag och har en anslutningrad till A-kassan på ca 40%. Av frisvaren att döma så är det en mycket liten andel som ansökt om stöd från A-kassan. Detta med anledning av att man ej vill lägga ner sin firma och riskera ge upp sin verksamhet.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.