Omsättningsstödet för enskilda firmor – detta gäller

Från och med den 9 november kan enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt till följd av covid-19-pandemin söka det nya omsättningsstödet. Svenska Tecknare lämnade via KLYS in en remiss där vi bland annat önskade att sänka tröskeln för att omfattas av stödet till 100 000 kr i nettoomsättning och att stödet skulle gälla längre period. Nu kan vi konstatera att tröskeln är sänkt något och att stödet gäller året ut.

– De senaste justeringarna är bra steg i rätt riktning för våra yrkesgrupper, men mer behövs då just kulturskapare med enskild firma är de som är mest utsatta under pandemin, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström med anledning av besked om sänkning av omsättningsgränsen för att omfattas av omsättningstödet från regeringen som sänks 2019 från 200 000kr till 180 000 kr.

Fakta om omsättningsstödet:

  • Stöd kan lämnas för tre olika stödperioder, mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020. och enligt nytt besked 20 november även augusti – december 2020.
  • Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.
  • För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för perioden augusti och framåt krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50% av omsättningen jämfört med föregående år för hela perioden. Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.
  • Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stöd lämnas för stödperioderna mars – juli med maximalt 120 000 kr per stödberättigad mottagare. För perioden augusti och framåt gäller att ersättning ges med maximalt 70% av omsättningstappet och maximalt 72.000 kr per firma.
  • Ansökan ska vara Boverket tillhanda senast 31 januari 2021.
  • Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Läs mer här.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.