Omsättningsstöd, korttidsarbete och a-kassa…

Med anledning av coronavirusets konsekvenser för företagare har regeringen sen våren 2020 kommit med olika åtgärdspaket för att dämpa konsekvenserna. Svenska Tecknare arbetar löpande med att informera framför allt yrkeskåren men också bransch och beslutsfattare om läget. Här redogör vi för några av åtgärderna.

Förutom påverkan i samarbete med KLYS och andra medlemsorganisationer för att stötta föreningens yrkesgrupper erbjuder föreningen rådgivning i juridik och arvoden samt en coronalathund som uppdateras löpande där samtliga åtgärder redogörs för. Här nedan har vi samlat information om några av de mest relevanta åtgärderna för våra medlemmars verksamhet: Omsättningsstödet, lättnader i a-kassan, omställningsstödet och korttidsarbete.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka omsättningsstöd. Det innebär att du kan få ersättning med upp till 75% av det du har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 180 000 kronor föregående år. Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020 samt enligt besked  20 november även för perioden augusti – december.

Till skillnad från det omställningsstödet beräknas detta stöd inte på fasta kostnader, utan baseras enbart på den tappade omsättningen.

Här kan du läsa om stödet mer i detalj.

Ansökan gör på Boverket senast 31 januari 2021. Till ansökan på Boverket.

Lättnader i a-kasseregler

Regeringen beslutade i våras om ökade möjligheter till a-kassa för företagare. Dessa åtgärder förlängs nu i ett år till och med 2021.

Kraven för hur länge man behöver ha arbetat (arbetsvillkoret) och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa (medlemsvillkoret) är till och med dec 2021 sänkta. Istället för det tidigare kravet på 12 månader, räcker det att ha varit medlem i sin a-kassa i tre månader för att få a-kassa.

Lättnaderna under 2020 och 2021 innebär också att det är tillåtet med viss aktivitet i företaget under vilandepeiod såsom uppdatering av webbplats och sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, åtgärder syftade till att senare kunna återuppta verksamheten. Du kan också vilandeförklara ditt företag fler gånger utan omprövning. Tidigare regler ger att det endast får ske en gång på 5 år utan omrpövning.

Ett höjt tak för grundbeloppet i a-kassan för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös omfattas också av lättnaderna. De sex karensdagarna slopas också tillfälligt och a-kassorna får utökade medel för att handlägga fler ärenden.

Bra sammanställningar om olika A-kassor finns här.

Beskrivning av vad som gäller i Coronatider avseende a-kassa finns mer detaljerat beskrivet här

Hyreslättnader

Hyreslättnader innebär en rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Länk till branscher som förslås få nedsättning.

Ansökan görs fastighetsägaren hos Länsstyrelsen.

Korttidsarbete

Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

Ansökan för korttidsarbete görs hos Tillväxtverket. OBS! Detta stöd är endast sökbart för aktiebolag.

Vår systerorganisation Svenska Fotografers förbund har samlat användbara frågor och svar om korttidsarbete här.

Omställningsstöd

Omställningsstöd är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna jämfört med motsvarande månader under 2019. Omställningsstödet kan vara relevant för de som har fasta kostnader som påverkats. Till skillnad från det omsättningsstödet beräknas detta stöd på fasta kostnader, inte på enbart den tappade omsättningen vilket omsättningsstödet gör.

Regeringen har 20 november föreslagit ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober. Enligt förslaget riktar sig stödet till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019, och företagen ska kunna få max 30 miljoner kronor. Ansökan görs hos Skatteverket.

Läs mer på Skatteverket.

Andra organisationers information:
Företagarna kan ge svar på frågor om skatter, pensioner och företagande (länk)
Hitta en rådgivare nära dig genom Verksamt (länk)
Konstnärsnämndens information (länk)

Kontaktuppgifter till Svenska Tecknares rådgivning hittar du här.

Svenska Tecknares Corona-lathund med alla åtgärder samlat hittar du här.

Fram till årsskiftet ingår det som en del av Svenska Tecknares medlemserbjudande även en Corona-akut. Läs mer om den här.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.