Tecknarens Maina Arvas intervjuas i zoom av Jenny Gustafsson från Svenska Tecknare

Tecknaren får Kulturrådets produktionsstöd

– Vi är glada och tacksamma för stödet som bidrar till våra möjligheter att fortsätta göra en uppskattad kulturtidskrift och medlemstidning om bild och form, säger Maina Arvas, Tecknarens chefredaktör.

Nu har beskedet om Kulturrådets fortsatta produktionsstöd för Tecknaren kommit och vi på Svenska Tecknare passar på att ställa några frågor till tidningens chefredaktör.

Vad betyder stödet från Kulturrådet?
– Det värmer verkligen! Dels är det ett välkommet bidrag till vårt fortsatta arbete med att göra en tidning med högkvalitativ bild, form och text. Och dels är det glädjande att Kulturrådet och dess referensgrupp har kommit fram till att Tecknaren är en tidning som är värdig produktionsstöd. Det är beröm till alla som arbetar med tidningen. Ändamålet med bidraget är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning, och det är fint att få vara med i det sammanhanget.

Vilken slags tidning är Tecknaren?
– Tecknaren är kulturtidskrift och medlemstidning i ett. Den finns till för både allmänt kulturintresserade och mer specifikt bild- och formintresserade läsare, framför allt yrkesutövare inom våra bevakningsfält – en bas för Tecknaren är ju att vara en tidning för alla medlemmar i Svenska Tecknare. Därför är det roligt att ha fått bekräftelse på vikten av vår existens både från Kulturrådet och från medlemmarna, i form av föreningens senaste medlemsundersökning som visar att väldigt många medlemmar verkligen läser och uppskattar sin tidning.

Tecknaren ges ut av Svenska Tecknare. Vilken roll spelar en tidskrift i en intresseorganisation som Svenska Tecknare?
– Tecknaren är en självklar del av Svenska Tecknare, och samtidigt en självständig journalistisk publikation. Det är väl det som skiljer Tecknaren från resten av föreningens utbud, utgivarskapet ligger hos chefredaktören och innehållet styrs inte av styrelsen på det sätt som verksamheten i övrigt gör. Det är en journalistisk publikation för medlemmarna. Vi gör en tidning om illustration, grafisk form, animation och serier för medlemmar, blivande medlemmar, yrkesutövare, uppdragsgivare och andra läsare, en tidning som lyfter fram, analyserar och sprider intresset för de här fälten och dess villkor. Vi arbetar utifrån tanken att våra ämnen är en självklar angelägenhet för många. Om du intresserar dig för världen omkring dig så intresserar du dig för bild och form.

Siffror om Tecknaren ur Svenska Tecknares medlemsundersökning
70 procent sammanlagt läser Tecknaren alltid eller ofta. 66 procent sammanlagt instämmer helt eller till stor del i att de är nöjda med Tecknaren. 60 procent sammanlagt instämmer till stor del eller något i att de tar del av allt i Tecknaren. 74 procent instämmer helt eller till stor del i att Tecknaren tilltalar verksamma inom yrkesfälten.

Ta del av resultatet av medlemsundersökningen i sin helhet här.

Ta del av webbpublicerat material ur Tecknaren här.

Läs mer om prenumeration här.

Tecknaren ingår i Svenska Tecknares medlemserbjudande. Läs mer om medlemskap i föreningen här.

PS. Medlemskap för 2021 är avgiftsfritt. 

2020 års nummer av Tecknaren. Foto: Jenny Gustafsson.  Omslag fv: Omslag Tecknaren nr 1: New York Magazine 8 april 1968, foto av Jay Maisel. Omslag Tecknaren nr 2: Anneli Furmark fotograferad av Andreas Nilsson. Omslag Tecknaren nr 3: Bild av Doaa el-Adl, från boken Die Welt der Frau (Scherz & Schund, 2020). Omslagsbild Tecknaren nr 4: Alva Skog. Art Direction och grafisk form för samtliga nummer av Tecknaren: Mia Degerman och Vejde Gustafsson på Spektra.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.