Ulrica Källén, verksamhetsledare på KLYS. Foto: Madeleine Söder

Utvidga a-kasselättnaderna för egenföretagare!

– Tyvärr kan vi konstatera att de tillfälliga lättnader i a-kasseregler om vilandeförklaring som införts för 2020 och 2021 ser bättre ut på pappret än i tillämpningen hos a-kassorna och kulturskapare ser ej att de kan använda sig av lättnaderna. Åtgärderna missar sitt syfte och lämnar en stor del av kulturens frilansare strandsatta, säger KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén med andeldning av den skrivelse med förändringar som bör införas i a-kassesystemet inför 2021 som KLYS i förra veckan skickade till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– Svenska Tecknare instämmer i KLYS beskrivning och vill med emfas understryka vikten av att lätta på a-kassereglerna kring vilandeförklaring, för att motverka en utarmning av kulturarbetsmarknaden, säger Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare.

Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Foto: Eva Edsjö

I förra veckan lämnade vår samarbetsorganisation KLYS in en skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, med åtgärder inom a-kassessystemet som är viktiga för att våra yrkesgrupper alls ska kunna ta del av den del av trygghetssystemet som a-kassan är samt för att ge möjligheter att klara sitt företag genom krisen. I januari har KLYS har fått ett möte med Eva Nordmark, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet då de å våra och de andra medlemmarna i KLYS vägnar kommer att utveckla problematiken och framföra förslag till förändringar (se nedan).
I och med pandemins negativa påverkan på landets egenföretagare meddelade regeringen i våras tillfälliga lättnader i a-kassesystemet för att dessa ska kunna ha sin firma vilande och kunna få a-kassa obegränsat med gånger under 2020 (lättnaden är förlängd t o m 2021).
En mycket välkommen lättnad som Svenska Tecknare och KLYS vill se permanentad, som trädde i kraft i somras (och även något vi betonade särkilt i vårt med Svenska Fotografers förbunds gemensamma remissvar på a-kasseutredningen i oktober 2020). MEN Nu har reglerna varit i kraft ett antal månader men fungerar som det var tänkt i tillämpningen hos a-kassorna enligt vad KLYS erfar. Reglerna och tillämpningen av dem har enligt detta lett till enormt långa handläggningstider, utebliven a-kassa för många frilansansare och/eller att egenföretagare tvingas avsluta sitt företag.
I en skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tar nu KLYS upp problematiken och föreslår följande åtgärder när det gäller a-kassan under pandemin, åtminstone under hela 2021 (för att a del av skrivelsen i sin helhet besök KLYS webb):
• Tillåt ytterligare åtgärder i företaget under vilandeperioden såsom marknadsföring, planering, nya kundkontakter samt att kunna söka nya och ta enstaka uppdrag utan att den enskilde behöver förlora sin a-kassa, helst genom att tillåta fyllnadsersättning jämsides med arbete i eget företag, i likhet med vad som gäller för deltidsanställda.
• A-kassorna måste hitta en enhetlig och generös tillämpning som gör att a-kasselättnaderna kring vilandeförklaring får avsedd effekt. Som de hanteras nu riskerar systemet att få motsatt effekt, där etablerade, yrkesverksamma kulturskapare slås ut från kulturarbetsmarknaden.
• Låt yrkesverksamma kulturskapare söka jobb som vanligt och begränsa sitt yrkesmässiga sökområde under de första 50 eller 100 sökdagarna, utan att få minskad eller slopad a-kassa.
• Se till att A-kassorna blir snabbare på att fatta beslut.

Om KLYS
KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige och företräder genom 14 medlemsorganisationer  med ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

KLYS uppgift är att verka för samarbete mellan medlemsorganisationerna och att främja samförstånd mellan olika konstnärliga yrkesgrupper. KLYS ska också hos allmänhet, myndigheter och politiska beslutsfattare skapa respekt och förståelse för de anslutna yrkesgruppernas ekonomiska och sociala villkor och möjliggöra ett gemensamt agerande.

RELATERAT MATERIAL

Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund svarar på a-kasseutredningen

En arbetslöshetsförsäkring för fler?

Aktiv hemsida med vilande företag och a-kassa blir tillåtet

Vad gäller om jag vill ta ut a-kassa och har enskild firma?

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.