Sandra Nolgren. Foto: Jens Sethzman.

Pandemin har gett inkomstbortfall på 50 000 kronor eller mer

En majoritet av Svenska Tecknares medlemmar har förlorat uppdrag, och genom det inkomst, under coronapandemin. Många bildskapare upplever också att de inte kan ta del av de stödåtgärder som satts in. Det visar en enkätundersökning som föreningen låtit göra.

I december 2020 ställde föreningen frågor till medlemmarna – bestående av yrkesverksamma bildskapare – om hur coronapandemin påverkat dem under det gångna året.

Över hälften av de svarande säger att de förlorat uppdrag och genom det inkomst. För de flesta rör det sig om uteblivna intäkter på runt 50 000 kronor eller mer. Enkätsvaren visar också att en tredjedel av medlemmarna har en årsomsättning på mindre än 200 000 kronor. För dessa innebär pandemin alltså ett inkomstbortfall på en fjärdedel av årsinkomsten.

– Inkomstspridningen bland de som svarat på enkäten är stor. Det finns många med inkomster över 500 000 men också många med inkomster på under 200 000 kr/år. Att verka för höjda ersättningsnivåer är en kärnfråga för Svenska Tecknare. Oavsett en pandemi eller inte så ska skapare kunna leva på sitt yrke, säger Sandra Nolgren, verksamhetsledare på Svenska Tecknare.

En tredjedel av medlemmarna anger att de har klarat året tack vare en ekonomisk buffert eller för att de har inkomst från annat håll. En fjärdedel av medlemmarna anger att pandemin påverkat dem ekonomiskt ”i hög grad”.

– En av föreningens stödåtgärder under pandemin har varit att erbjuda våra medlemmar gratis medlemskap. Vi hoppas också att det innebär att fler väljer att organisera sig så vi gemensamt kan satsa för en starkare visuell kultur i Sverige, säger Sandra Nolgren.

A-kasselättnader viktigaste åtgärden

Närmare hälften av de svarande, 45 procent, uppger att ”möjligheten att ha viss verksamhet igång under vilandeförklaring av företaget med syfte att återuppta verksamheten”, som en av de viktigaste förändringarna som gjorts inom a-kassereglerna. Men utöver den åtgärden är det endast runt 15 procent som känt att lättnaderna i a-kassereglerna underlättat för dem.

– Det här är en mycket viktig information för oss. Vi arbetar just nu, via KLYS, för att de tillfälliga förändringarna i a-kassan ska permanentas för att bättre passa våra medlemmar och dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. Att det ska vara möjligt att ha viss verksamhet igång under en vilandeförklaring tar vi med oss i det arbetet säger Sandra Nolgren.

Bland regeringens övriga stödåtgärder – som omsättningsstödet eller krisstipendierna – är det få som sökt i jämförelse med den andelen medlemmar som förlorat inkomst under pandemin.

Knappt en fjärdedel av medlemmarna har sökt krisstipendium från myndigheten Konstnärsnämnden och mindre än en femtedel har sökt eller kommer söka omsättningsstödet. Skälen till att man inte söker stöden uppges vara att man inte har kunskap, inte tycker sig ha behov av stöden eller inte uppfyller kraven.

– Det är glädjande att 40 procent av Svenska Tecknares medlemmar inte haft behov av att söka stöden, samtidigt är det oroväckande att 26 procent anger att de inte lever upp till kriterierna för att söka stöden. Gällande Konstnärsnämnden har Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund bett om ett möte med Kulturdepartementet för att förstå varför kriterierna för krisstipendierna ändrats mellan stipendium 1 och de senare. Som kriterierna lyder nu utesluts kulturskapare som enbart jobbar på uppdrag vilket gör det svårt för många i vår bransch att ta del av stödet, säger Sandra Nolgren.

Enkätsvaren ett viktigt underlag

Under pandemins första våg i våras, genomfördes en liknande enkätundersökning bland medlemmarna. Undersökningarna har varit till stor nytta för Svenska Tecknares arbete, både internt som statistiskt underlag men också externt i kontakt med beslutsfattare.

Stort tack alla som har svarat på enkäten!

 

 

 

 

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.