Ordförande Josefine Engström. Foto: Jens Sethzman

Påverka utredningen om social trygghet för företagare!

Frågan om social trygghet är en prioriterad fråga för Svenska Tecknare med 93 procent företagare i medlemskåren. Föreningen uppmanar nu alla frilansare att svara på vår undersökning om SGI för att putta regeringens pågående utredning om trygghetssystemen i rätt riktning.

– Nu finns möjlighet att påverka trygghetssystemen när det gäller frilansares möjligheter att vara sjukskrivna och föräldralediga, vi uppmanar alla frilansande illustratörer, grafiska formgivare, animatörer att bidra med underlag till regeringen genom att svara på en enkät om sjukpenninggrundande inkomst, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström och fortsätter: – Det är hög tid att våra yrkesgrupper får del av det sociala trygghetssystem som vi alla bidrar till.

Svenska Tecknare har genom vår samarbetsorganisation KLYS tagit fram en enkät vars svar ska ge underlag till den utredning om SGI (sjukpenninggrundande inkomst) för enskilda näringsidkare som tillsattes i somras. Frågan om social trygghet är en prioriterad fråga för Svenska Tecknare med 93 procent företagare och i arbetet med att ge utredningen underlag är yrkeskårens enkätsvar mycket viktiga. Enkäten går ut till yrkesverksamma inom KLYS alla medlemsorganisationer.

Med det resultat enkäten med era svar ger har vi en chans att påverka utredningen och visa på i vilken utsträckning våra yrkesgrupper ansöker om och får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd, om det finns problem på detta område och i så fall hur stora problemen är och hur de ser ut i relationen till Försäkringskassan.

Bakgrund
Att yrkesverksamma kulturskapares sociala trygghet är bristfällig har flera rapporter och utredningar visat under åren, inte minst den konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) som kom för några år sedan. Det är svårt för många frilansare att få en rimlig SGI fastställd hos Försäkringskassan. SGI:n ligger till grund för bl a sjukpenning när du blir sjuk och föräldrapenning när du har fått barn och vill vara föräldraledig.

I somras tillsatte regeringen en ny statlig utredning som bland annat ska undersöka egenföretagares möjligheter att få en SGI fastställd och föreslå förändringar i syfte att ge denna företagargrupp en bättre social trygghet.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i december 2021 och det finns nu möjlighet att påverka utredningen så att den verkligen leder till förbättringar när det gäller frilansande kulturskapares möjligheter att vara bland annat sjukskrivna och föräldralediga.

Svaren på enkäten kommer att utgöra underlag från vår samarbetsorganisation KLYS till denna utredning.

Vi vill ha dina svar senast fredagen den 19 mars.

Länk till undersökningen: https://app.easyquest.com/q/w7X8E

Läs mer om utredningen: Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem (Dir. 2020:71)

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.