Grafiska formgivaren och konstnären – tillika Svenska Tecknare medlemmen – Lasse Åberg stöttar kampanjen. Foto: Denise Grünstein.

Upprop för att stärka bildämnet i skolan

Svenska Tecknare stödjer Bildlärarnas riksförenings viktiga kampanj för att stärka bildämnet i den svenska grundskolan.

Bildämnet har aldrig varit mer aktuellt. Vi lever allt mer digitalt och möts hela tiden av bilder. Att kunna tolka, ifrågasätta och för den delen skapa egna bilder är en förutsättning för att kunna delta i det demokratiska samtalet. Men trots det har inte bildämnet fått det utrymme i skolan som det förtjänar.

Det här är något som kampanjen ”Stärk bildämnet i skolan” vill uppmärksamma och förändra.

Bildämnet har kapats ner sedan 80-talet i skolan. Med det nya förslaget på timplan som överlämnas till regeringen från Skolverket den 31 mars, prioriteras bildämnet bort ytterligare. Bland annat föreslås det att elevens val, det vill säga ämnesfördjupningen, tas bort. I likhet med Bildlärarnas riksförening, anser Svenska Tecknare att borttagandet av elevens val innebär att kopplingen mellan det fördjupade bildarbetet och estetiska högskolor och yrken går förlorad.

Bildlärarnas riksförening kräver:
”En satsning som matchar nutidens behov”.
STÄRK BILDÄMNET i den svenska grundskolan!
Genom att:
– behålla elevens val
– 80 min lektioner på högstadiet i bild
– 60 min lektioner på mellanstadiet i bild
– mindre grupper, inte fler än 20 elever i klassrummet
– max 300 elever att undervisa per lärare

– inget mentorskap pga elevantal

Engagera dig 
Tiden är knapp och i ena vågskålen ligger en mindre rikare visuell kultur i Sverige. Engagera dig i kampanjen för att stärka bildämnet i skolan genom att skriva under Bildlärarnas riksförenings namninsamling: ”Bildämnets relevans i nutid – En namninsamling för mer tid i timplanen för bildämnet” här (sista dag att skriva under var 31 mars 2021). Eller följ och dela deras kampanj på Facebook.

Bakgrund
Skolverket i uppdrag av regeringen att komma med föreslag på en reviderad timplan för grundskolan. I det nya förslaget föreslås bland annat fram att elevens val ska tas bort för att skapa mer undervisningstid i andra ämnen. Skolverket redovisar sitt uppdrag den 31 mars 2021.

I början av 2021 kom många reaktioner – framför allt från bildlärare – på Skolverkets förslag på att flytta undervisningstimmar från bild i högstadiet till lågstadiet. Skolverket ändrade sig men bildlärarna ser fortfarande att bild inte får det utrymme och den tid som ämnet förtjänar.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.