Josefine Engström. Foto: Eva Edsjö

”Sjukpenningen inte anpassad för våra yrkesgrupper”

Nu presenteras resultatet från en enkät om sjukpenning som gjorts av samarbetsorganisationen KLYS, och som snart skickas till den pågående statliga utredningen om enskilda näringsidkare och social trygghet.

– SGI-enkätens resultat talar sitt tydliga språk och bekräftar det vi redan vet – beräkning av SGI är inte anpassat till våra yrkesgruppers verklighet som enskilda näringsidkare och kombinatörer, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.

815 yrkesverksamma kulturskapare har svarat på enkäten som gick ut tidigare i våras. Den största gruppen bland de svarande är från bild- och formområdet.

Endast 13 procent av de svarande tycker att regelverket för SGI fungerar mycket eller ganska väl för kulturskapare. 39 procent menar att det inte fungerar så bra, medan 36 procent menar att det inte fungerar alls.

Många ansöker inte om sjukpenning trots sjukdom
Hela 39 procent svarar att de varit sjuka, men inte ansökt om sjukpenning. På frågan om varför man inte ansökt om sjukpenning när man varit sjuk, svarar 29 procent att de jobbat trots att de varit sjuka. 52 procent svarar att de avstått, eftersom det är krångligt eller tar sådan tid.

– Vi hoppas nu på att få se förändringar i förslaget baserat på enkätresultatet som ger frilansare förutsättningar för att sjukskriva sig och vara föräldralediga. Det är helt enkelt hög tid att våra yrkesgrupper får ta del av det sociala trygghetssystem som de bidrar till, säger Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare.

Trygghetssystemen – en viktig fråga
Frågan om social trygghet är en prioriterad fråga för Svenska Tecknare med 93 procent egenföretagare. I arbetet med att ge den statliga utredningen underlag är enkätsvaren mycket viktiga. Med resultatet från enkäten vill KLYS tillsammans med sina samarbetsorganisationer påverka utredningen och påpeka att det finns problem på området som missgynnar enskilda näringsidkare och kombinatörer i det allmänna trygghetssystemet.

Bakgrund
Att yrkesverksamma kulturskapares sociala trygghet är bristfällig har flera rapporter och utredningar visat under åren, inte minst den konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23). Det är svårt för många frilansare att få en rimlig SGI fastställd hos Försäkringskassan. SGI:n ligger till grund för sjukpenning och föräldrapenning.

I somras tillsatte regeringen en ny statlig utredning som bland annat ska undersöka egenföretagares möjligheter att få en SGI fastställd, samt föreslå förändringar i syfte att ge denna företagargrupp en bättre social trygghet. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i december 2021. Inom kort skickas resultatet från KLYS enkät till utredningen med förhoppning att den verkligen leder till förbättringar för frilansande kulturskapare.

 

Resultat av KLYS enkät om sjukpenning

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.