Josefine Engström, ordförande. Foto: Anneli Nygårds.

Biblioteksersättning för kommande två åren klara

Förhandlingarna om biblioteksersättningen har nu avslutats. Förutom en höjning av ersättningen med runt 3,5 miljoner kronor för 2022 och 2023, har även förhandlingarna resulterat i ett löfte om dialog kring digitaliseringens effekter på bokutlåningen.

Biblioteksersättningen för utlån på biblioteket förhandlas vartannat år mellan staten och de litterära upphovspersonerna som representeras av medlemsorganisationerna Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund och Sveriges Författarförbund.

Förhandlingarna för 2022 och 2023 har nyligen avslutats och resultatet har blivit att ersättningen höjs med 8 öre till 2 kronor för 2022 och sedan med ytterligare 4 öre för 2023. Det är en sammanlagd höjning med 3 696 000 kr.

Som företrädare för upphovsrättsorganisationerna hade vi velat se en större höjning av biblioteksersättningen. Därför har ett annat viktigt resultat av förhandlingen varit att politiken dels delar vår analys av att den utökade utlåningen av e-böcker och den ökade digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för biblioteksersättningen. Och dels ett löfte om fortsatt fördjupad dialog i frågan under hösten inför kommande förhandlingar.

Beräkningsgrunden för biblioteksersättningen utgörs av antalet fysiska utlån. Med hänsyn till att utlånen har sjunkit, samt att man ännu inte löst frågan om hur digitala nyttjanden ska ersättas, anser vi att höjningen inte är tillräcklig för att förhindra den tilltagande urholkningen av systemet. Vi ser därför fram emot fortsatta samtal med kulturdepartementet, i vilka vi efterlyser de åtgärder som är nödvändiga för att säkra den litterära kvalitén och därmed bildningsgrunden i Sverige.

Ett litterärt system som tillhandahåller välfungerande bibliotek och som har möjlighet att ersätta de litterära upphovspersonernas upplåtelser garanterar också ett fortsatt demokratiskt samhällsklimat där mångfald och fördjupning värnas.

Josefin Engström, ordförande Svenska Tecknare

Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.