Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare och verksamhetsledare Sandra Nolgren. Foto: Anneli Nygårds.

Svenska Tecknare slår rekord i antal nya medlemmar under året

Svenska Tecknare har hittills under 2021 ökat sitt medlemsantal med runt 20 procent. Med närmare 1650 medlemmar har föreningen nu sitt största medlemsantal någonsin.

En konsekvens av pandemin är att fler valt att organisera sig fackligt och många förbund har under det gångna året rapporterat om ökade medlemsantal. Svenska Tecknare ser ett liknande mönster bland yrkesverksamma bild- och formskapare. Under 2021 har hittills 301 nya medlemmar valts in i föreningen, vilket gör att Svenska Tecknare nu är rekordmånga: 1647 medlemmar.

– Att vi blir fler innebär att vi kan höja vår röst mer och göra större skillnad. Svenska Tecknare arbetar aktivt med att stärka yrkesrollen för utövare inom visuell design och illustration. Det är genom våra medlemmar vi får kraft att påverka marknadsvillkoren och politiken för våra fält, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström. 

Svenska Tecknare bildades 1955 som en avknoppning från Konstnärernas Riksorganisation. Föreningens vision är en värld där illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare har hög status och bra ersättning. Under våren har Svenska Tecknare varit involverad i arbetet med implementering av upphovsrättsdirektivet (DSM) i svensk lagstiftning, förhandlat biblioteksersättningen och försökt påverka det statliga krisstödet till egenföretagare.

– Vi vet att flera yrkesverksamma inom vårt fält har förlorat uppdrag och genom det inkomst under pandemin. Som en direkt konsekvens av det valde vi att erbjuda gratis medlemskap under 2021. Det har gett stor effekt och är ytterligare en anledning till den stora tillströmningen av medlemmar, säger verksamhetsledare Sandra Nolgren.

Svenska Tecknare kommer att erbjuda gratis medlemskap under resten av året och räknar med en tillströmning av nya medlemmar även under hösten.

– När skolorna öppnar och verksamheter kommer igång allt mer kan också fler medlemmar tillkomma, säger verksamhetsledare Sandra Nolgren.

Ännu inte medlem? Nästa inval sker 30:e augusti. Läs mer och ansök om medlemskap här

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.