Josefine Engström, ordförande. Foto: Anneli Nygårds.

Många förslag på nytt namn för Svenska Tecknare

En enkätundersökning bland yrkesverksamma inom Svenska Tecknares skrå visar att flera är positiva till styrelsens förslag till namnbyte för föreningen. Över 100 förslag på ett nytt namn för Svenska Tecknare är ett av resultaten från enkätundersökningen inför ett extra årsmöte där ett beslut om namnfrågan ska fattas.

På uppdrag av årsmötet utförde Svenska Tecknare en omvärldsanalys, vars resultat har presenterats under hösten. Analysen kom fram till mycket – men det mest anmärkningsvärda var att Svenska Tecknare är ett namn som många inte känner representerar dem, oavsett yrkeskategori. Styrelsen har därför beslutat att ett nytt namnförslag ska läggas fram för medlemmarna inom föreningen att ta ställning till på ett extra årsmöte.

Inför det extra årsmötet har medlemmar och ickemedlemmar inom fältet fått möjlighet att tycka till om namnbytet i en enkätundersökning. Enkäten fanns tillgänglig att svara på via Svenska Tecknares webb under några veckor i oktober och november 2021. 147 personer svarade på enkäten och de som svarade var i huvudsak medlemmar – runt 80 procent.

De flesta identifierar sig som illustratörer
Svenska Tecknare består av tecknare, illustratörer, grafiska formgivare, speldesigners och animatörer. Därtill innehåller varje yrkeskategori en mängd underkategorier. Det är mycket som är olika, men det mesta är lika mellan yrkestitlarna. Det här framkom även i enkätundersökningen där flera svarsalternativ om yrkeskategorier var möjliga.

75 procent svarar att de ser sig själva som illustratörer, därefter grafisk formgivare (55 procent). Animatör, tecknare och visuell kreatör eller visuell kommunikatör är också yrkestitlar som flera känner sig bekväma med – mellan 20 och 30 procent. Bland frisvaren framkom också titlar som designer, bildberättare, konstnär, kreatör och art director.

– Det är spännande att se vilka yrkestitlar de yrkesverksamma inom vårt fält identifierar sig med. Från omvärldsanalysen vet vi också att de är flera som inte väljer att vara medlemmar i Svenska Tecknare för att de upplever att vi är en förening för illustratörer. En stor anledning till namnbytet är att vi ska kunna göra mer för fler, säger Josefine Engström som är ordförande i Svenska Tecknare och poängterar att det i huvudsak var just medlemmar som valt att svara på undersökningen.

Många förslag till nytt namn
Alla 147 personer som svarade på enkäten gav också sin åsikt om vad föreningen ska heta, vilket innebär över 100 nya namnförslag. Några ville även berätta att de är nöjda med namnet som det är och inte vill se ett byte:

”Svenska Tecknare. Tycker det redan är ett namn som reflekterar hela det visuella fältet och har dessutom visat sig vara gångbart över tid.

”Jag tycker om att tecknare finns i namnet. Det är därför jag är med”.

Flera positiva till ett namnbyte
Majoriteten av svaren visade ändå att man gärna ser ett nytt namn för Svenska Tecknare och tror att det är något som skulle gynna föreningen:

”Intressant att denna undersökningen dök upp. Jag har funderat på att gå med men just känt på grund av ert namn att det kanske inte är relevant för mig som grafisk designer och AD”.

Flera ord återkom bland namnförslagen
Bland de nya förslagen finns ett tydligt mönster – många efterfrågar att namnet ska innehålla ord som reflekterar bredden inom fältet och nämner visuella och visuellt. Några återkommande exempel bland förslagen är Visuella kreatörer, Visuella kommunikatörer, Visuella förbundet, Sveriges visuella kreatörer, Visuell och så vidare.

Även ordet kreatör och kreatörer dyker upp vid flera tillfällen bland namnförslagen, särskilt Visuella kreatörer eller Svenska Kreatörer.

– Det är tydligt att det ändå finns ett mönster i svaren och att det även går i linje med vad vi inom styrelsen har diskuterat i samband med att det ett namnbyte först kom på tal, säger Josefine Engström.

Utöver det finns det många kreativa förslag som Linjen, Streck på dig, Svenska Bildberättare, Bildstorm och Svenska bild och form.

– Vi är väldigt tacksamma över att så många tagit sin tid och kommit med kreativa förslag på nytt namn. Vi ser att det här är en fråga som engagerar och vi är mycket måna om att resultatet av den här processen ska göra så många som möjligt nöjda, säger Josefine Engström.

Vad händer nu?
Svaren i enkäten kommer att tas med i processen att ta fram ett nytt namn som leds av Cecilia Lindgren, grafisk formgivare och medlem i Svenska Tecknare sedan 2013 och Henning Wijkmark, strategisk copywriter.

Ett namnförslag kommer preliminärt att presenteras på ett möte i december, kallelse kommer inom kort. Omröstning om namnet kommer därefter ske på ett extrainsatt årsmöte.

– Att byta namn är en stor grej, speciellt för en förening som funnits sedan 50-talet. Men frågan har diskuterats länge och är nödvändig eftersom namnet endast inkluderar en av de yrkeskategorier som föreningen representerar – det skapar en obalans, avslutar Josefine Engström.

Relaterat innehåll: 

Därför föreslås ett namnbyte

 

Läs alla namnförslag och resultat från enkätundersökningen här: Resultat_enkatundersokningnamnbyte

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.